Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15789
Title: Hatay yöresinde bulunan arıcılık işletmelerinde arı hastalıklarının araştırılması
Other Titles: İnvestigation of bee diseases in beekeeping enterpricese in Hatay province
Authors: Şahinler, Nuray
Gül, Aziz
Keywords: Bal arısı
Varroa paraziti
Yavru çürüklüğü
Kireç Hastalığı
Honeybee
Varroa mite
Foulbrood
Chalkbrood
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahinler, N. ve Gül, A. (2005). "Hatay yöresinde bulunan arıcılık işletmelerinde arı hastalıklarının araştırılması". Uludağ Arıcılık Dergisi, 5(1), 27-31
Abstract: Hatay yöresinde 11 ilçe ve 51 köyde 89 arıcının toplam 5730 kolonisi , 2003 yılı Eylül/Ekim tarihleri arasında kontrol edilerek koloniler önemli arı hastalık ve parazitleri yönünden incelenmiştir. İncelenen tüm ilçelerin Varroa paraziti ile bulaşık olduğu belirlenmiş, Hassa ve Altınözü ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde ise yavru çürüklüğü hastalığı ile karşılaşılmış ve Nosema hastalığına ise rastlanılmamıştır. Araştırma sonunda arıcıların önemli arı hastalıklarını tanıdıkları ancak koruma kontrol ve tedavi konusunda bazı eksikliklerinin olduğu saptanmıştır.
In this study honeybee diseases and parasites were investigated from 5730 colonies in 11 districts, 51 villages of Hatay provinces. The results show that all investigated district were infected with Varroa mite. Also all districts were infected with foulbrood disease except Hassa and Altnözü district. On the other hand Nosema diseases were not to detect in all districts. The present study ıt was determined that beekeepers were aware of all diseases related honey bee colonies, but do not have enough knowledge in terms of protection, control and treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143562
http://hdl.handle.net/11452/15789
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2005 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-1-1.pdf89.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons