Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1576
Title: Intermolecular spin-spin interactionHam petrol, MC30 ve MC800 sıvı asfalt örneklerinin karakterizasyonunun yapılması ve bu örneklerin benzen çözgen ortamındaki manyetik spin-spin etkileşmelerinin incelenmesi
Other Titles: Characterizing of crude petroleum, MC30 and MC800 liquid asphalt samples, and investigation of magnetic spin-spin interactions for these samples in benzene solvent media
Authors: Peksöz, Ahmet
Yıldız, Fevkani
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Dinamik nükleer polarizasyon
Asfalten
Moleküller arası spin-spin etkileşmesi
Çift rezonans
Dynamic nuclear polarization
Asphaltene
Intermolecular spin-spin interaction
Double resonance
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, F. (2014). Ham petrol, MC30 ve MC800 sıvı asfalt örneklerinin karakterizasyonunun yapılması ve bu örneklerin benzen çözgen ortamındaki manyetik spin-spin etkileşmelerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Overhauser dinamik nükleer polarizasyon, çözgendeki 1H çekirdekleri ile ham petrol ya da sıvı asfaltta bulunan asfaltenler üzerine delokalize olmuş elektronlar arasındaki manyetik spin-spin etkileşmeleri nedeniyle nükleer manyetik rezonans deneylerinden elde edilen sinyalde dramatik bir artış sağlar. 1,53 mT'da 1H Overhauser dinamik nükleer polarizasyon çalışmaları, belirli konsantrasyon aralığında ham petrol, MC30 ve MC800 sıvı asfaltı olmak üzere üç farklı radikal kaynağı ile benzen çözgen ortamı için rapor edildi. Sonuçlar, benzen protonlarının, dipolar çiftlenme için iyi bir dedektör olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada serbest radikal olarak kullanılan ham petrol, MC30 ve MC800 sıvı asfaltının gaz kromatografi kütle spektroskopisi, Fourier dönüşümlü infrared spektrometresi ve taramalı elektron mikroskobu ile malzeme analizleri yapıldı. İncelemeler sonucunda bu petrol ürünlerinde bulunan moleküler yapılar ve fonksiyonel gruplar tayin edildi ve ayrıca malzemerin yüzey oluşumları detaylı bir şekilde aydınlatıldı.
Overhauser dynamic nuclear polarization technique, can provide a dramatic increase in the signal obtained from nuclear magnetic resonance experiments owing to the magnetic spin-spin interactions between 1H nuclei of the solvent and electrons delocalized on the asphaltene in crude petroleum or liquid asphalt. Studies of 1H Overhauser dynamic nuclear polarization enhancements at 1.53 mT are reported for benzene solvent medium with three different radical sources: Iran crude petroleum, MC30 and MC800 liquid asphalts for a range of radical concentration. The results show that protons of benzene are good detectors for dipolar coupling. Material analysis of crude petroleum, MC30 and MC800 liquid asphalt, which are used as free radical in this work were performed with gas choromotography mass spectrometer, Fourier transform infrared spectrometer, and scanning electron microscope. In the result of these investigations, molecular structures and functional groups existing in these petroleum products were determined and also surface formations of the materials were exposed in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1576
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373854.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons