Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15745
Title: Arıcılık açısından arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) bitkisinin önemi ve bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar
Other Titles: Research on bee forage plant (Phacelia tanacetifolia Bentham) in Turkey and its ımportance in beekeeping
Authors: Kumova, Ulviye
Korkmaz, Ali
Keywords: Arıotu
Bal arısı
Arıcılık
Koloni gelişimi
Çekici bitki
Phacelia
Honeybee
Beekeeping
Colony development
Attractive plant
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kumova, U. ve Korkmaz, A. (2002). "Arıcılık açısından arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) bitkisinin önemi ve bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar". Uludağ Arıcılık Dergisi, 2(1), 11-16.
Abstract: Türkiye'de arıcılar kolonilerini geliştirmek amacıyla bal üretim dönemi öncesi, erken ilkbaharda Akdeniz sahil kesiminde kışlatmaları ve göçer arıcılık sistemini benimsemeleri üretimin temel prensibini oluşturmaktadır. Arılar için narenciye, meyve, yem bitkileri alanları ve meralar başlıca besin kaynaklarıdır. Ancak bu bitkilerin tarımının monokültür şeklinde çok geniş alanlarda yapılmasına karşın, çiçeklenme dönemlerinin kısa süreli oluşu, sürdürülebilir arıcılık faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Bu nedenle arılar için besin kaynağı olabilecek yeni bitkilerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Arılık çevresinde bal üretim dönemi girilmeden önce erken ilkbaharda fazelya yetiştirilmesi, arı kolonilerinin gelişimine önemli düzeyde etkili olmaktadır. Çukurova Bölgesinde bitkilerin monokültür şeklinde yetiştirilmesi ve çiçekli dönemlerinin sınırlı olması; tarımsal alanların yoğun olarak işlenmesi sürekli polen ve nektar kaynağına bağımlı bal arıları için elverişli bir ortam oluşturmamaktadır. Bu açıdan bölgede erken ve geç ekimi (15 Ekim-30 Kasım) yapılabilen fazelya, çiçeklenmenin yetersiz olduğu mart-mayıs aylarında bal arıları için önemli bir nektar-polen kaynağı olabilecek ve kışlık ara ürün olarak yetiştirilebilen çok yönlü kullanım alanlarına sahip bir yem bitkisi konumundadır. Bu özelliği ile fazelya, ülkemizde çok iyi gelişme göstermekte, çiçeklenme süresinin uzun ve çiçek yoğunluğunun yüksek düzeyde bulunması nedeniyle bal arılarını çekici bir bitki olarak öne çıkmaktadır.
Migratory management of beehives is essential for the beekeepers in Turkey, both for wintering their colonies at the low coastal arable lands of the Mediterranean region and for the development of the colonies in early spring before reaching the main nectar flowering season. Existing citrus fields, pasture lands and forage fields are the main food sources for the bees. But, these plants are cultivated in large areas as monoculture with a short flowering period, which is a hindering factor for sustainable beekeeping. Therefore, introduction of new crops as food sources for bees is important. Phacelia planting around the apiary was very effective for strengthening the colony during the early spring before the main honey flow period. The monoculture plants that are widely raised in the Çukurova Region have limited short flowering periods, and therefore are not adequate pollen and nectar sources for honeybees. For this reason, early and late planting of Phacelia (15 October-30 November) can be an important nectar-pollen source for bees from March to May when the monoculture plants are not in bloom. Phacelia can be grown as a winter fodder crop before plantings of other crops. Very good results have been obtained in Çukurova with Phacelia. It is very suitable for honeybees because of its long flowering season with plentiful flowers. Phacelia develops very well in Turkey and it is an attractive plant for honeybees.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143591
http://hdl.handle.net/11452/15745
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2002 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_1.pdf170.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons