Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1562
Title: Yeni elektrokatalistlerle elektrokimyasal ozon üretimi ve uygulamalarının araştırılması
Other Titles: Investigation of electrochemical ozone generation and its applications by using new catalysts
Authors: Yonar, Taner
Sivrioğlu, Özge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ozon
Elektrokimyasal ozon üretimi
Elektroliz
Atıksu arıtımı
Ozone
Electrochemical ozone generation
Electrolysis
Wastewater treatment
Issue Date: 26-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivrioğlu, Ö. (2016). Yeni elektrokatalistlerle elektrokimyasal ozon üretimi ve uygulamalarının araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yeni nesil elektrokatalistler ile hazırlanan anot materyali ile elektrokimyasal olarak ozon üretiminin incelenmesi ve bu yeni anotlarla çeşitli endüstriyel atıksuların anodik oksidasyonunun incelenmesi amaçlanmıştır. Anot üretimi laboratuvar ortamında, titanyum örgü üzerine antimon, kalay, nikel ve antimon, kalay, kobalt kaplanarak hazırlanmıştır. Bu elektrotların elektrokimyasal ozon üretimindeki potansiyeli incelenmiştir. Elektrotlar daldırma ve piroliz yöntemiyle kaplanmıştır. Sn:Sb:Ni ve Sn:Sb:Co kaplama solüsyonları 500:8:1 molar oranında optimize edilmiştir. Bu kompozisyonda, nikel kaplı elektrotlar için %33 ve kobalt kaplı elektrotlar için %35 oranlarında toplam elektrokiyasal ozon üretimi için akımsal verimlilik değerleri ölçülmüştür. Uygulanan voltaj ve akımsal yoğunluğun, akımsal verimlilik üzerine etkisi ve enerji tüketim oranları incelenmiştir. Ni/Sb– SnO2 ve Co/Sb – SnO2 kaplı anotlar tekstil ve süt endüstrisi atıksuyunu arıtmak için kullanılmıştır. Tekstil atıksularında nikel kaplı anot materyali için optimum şartlarda (7,2 pH, 1 g/L NaCl ve 50 mA/cm2 akımsal yoğunluk) % 100 renk ve %91 KOİ giderim verimleri kobalt kaplı anot materyali için 7 pH, 1 g/L tuzluluk ve 50 mA/cm2 akımsal yoğunluk değerlerinde %100 renk ve %90 KOİ giderim verimleri elde edilmiştir. Yine aynı şekilde süt endüstrisi atıksularında da çalışmalar yürütülmüştür. Süt endüstrisi atıksuları yağlı içeriğin giderimi amacı ile asit kraking işlemine tabi tutulduktan sonra anodik oksidasyona tabi tutulmuş ve nikel kaplı anot materyali için 4 pH, 1 g/L tuzluluk ve 50 mA/cm2 akımsal yoğunluk değerlerinde %98 KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Kobalt kaplı anot materyali için 7 pH, 1,5 g/L tuzluluk ve 50 mA/cm2 akımsal yoğunluk değerlerinde %98 KOİ giderim verimi elde edilmiştir.
In this study, investigation of electrochemical ozone generation by anodic material which prepared by novel electrocatalysts and observation of the anodic oxidation of various industrial wastewaters with these new anodes were aimed. The anode material was prepared in laboratory environment by dip coating antimony and nickel doped tin dioxide on titanium substrate. The potential of electrochemical ozone generationof these anodes was observed. The electrode was prepared by the dip-coating and pyrolysis method. The tin, antimony and nickel composition in the precursor coating solution was optimized to be Sn: Sb: Ni = 500: 8: 1 (molar ratio) the tin antimony and cobalt composition was also optimized to Sn:Sb:Co 500:8:1. With the optimized composition, for nickel doped electrodes 33% total current efficiency was achieved and for cobalt doped electrodes %35 current efficiency was achieved for ozone generation. The effect of applied voltage on current efficiency, current densities, power consumption rate were discussed. Ni/Sb – SnO2 and Co/Sb – SnO2 anodes were used to investigate their efficiency in treating textile and dairy industrial wastewater. For nickel doped anodic material in optimum conditions (pH:7,2, 1 g/L NaCl, 50 mA/cm2 current density) 100% color and 91% COD treatment and for cobalt doped anodic material in optimum conditions (7 pH, 1 g/L NaCl ve 50 mA/cm2 current density) 100% color and 90% COD treatment were achieved in textile industry wastewater. Because of oily content anodic oxidation was applied after acid cracking for dairy industry wastewater and for nickel doped anodic material in optimum conditions (pH:4, 1 g/L NaCl, 50 mA/cm2 current density and 91% COD treatment and for cobalt doped anodic material in optimum conditions (pH:7, 1,5 g/L NaCl ve 50 mA/cm2 current density) and 98% COD treatment were achieved in dairy industry wastewater. Ozone, Electrochemical ozone generation, Electrolysis, wastewater treatment
URI: http://hdl.handle.net/11452/1562
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455515.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons