2012 Cilt 21 Sayı 2 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Arapça-Türkçe Leksikografiye dair bir tenkit yazısı: Serdar Mutçalı’nın Arapça-Türkçe sözlük örneğiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Günday, Hüseyin
2012Arap dilinde Ezdâd olgusuUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kavak, Fadime
2012Dinî tecrübenin anlaşılmasında rüyanın rolü: Yusuf sûresindeki rüyalar üzerine psikolojik bir yorumÇetin, Özer
2012Eş‘ariyye’nin kurucusu Ebü’l-Hasan el-Eş‘arîMavil, Hikmet Yağlı
2012Ortak sûre isimleriKoçyiğit, Hikmet
2012Şemsüleimme es-Serahsî’nin el-Mebsût adlı eserinin hacmi üzerineŞen, Cemalettin
2012Meşşȃî felsefesinde Allah’ın sıfatları meselesiTurgut, Ali Kürşat
2012Mustafa Öztürk, Cumhuriyet Türkiye’sinde meal ve tefsirin serencamı, Ankara okulu yayınları, Ankara, 2012Dinç, Ömer
2012Ebu’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyüb et-Taberânî, et-Tefsîru’l-Kebîr: Tefsîru’l-Kur’âni’lAzîm I-VI, (thk. Hişâm el-Bedrânî), Dâru’l-Kütübi’sSekâfî, Ürdün 2008.Özmen, Ferihan
2012األصوات الهوساوية بيان للخواص وتحديد للمالمح )دراسة نظريةİsmail, Samir Ezzat İbrahim
2012Evâil edebiyatı ve hadis ilmiyle ilişkisiOrhan, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kahraman, Hüseyin
2012Klasik Arap mizahında sahte peygamber figürüGünday, Hüseyin
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12