Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1558
Title: Güney Bithynia bölgesi figürlü ve geometrik desenli taban mozaikleri
Other Titles: Floor mosaics with figured and geometric patterned in South Bithynia
Authors: Şahin, Mustafa
Çıtakoğlu, Hazal
Uludağ Üniversitesİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Bithynia
Prusia a.O.
Nikaia
Derecik
Mozaik
Opus tesselatum
Opus sectile
Mosaic
Issue Date: 2-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çıtakoğlu, H. (2015). Güney Bithynia bölgesi figürlü ve geometrik desenli taban mozaikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mozaik döşemeler yüzyıllar içersinde farklı toplumlar ve kültürler tarafından işlenerek çeşitli değişimler geçirmiş ve günümüze kadar ulaşmış en önemli sanat eserlerinden birisi olmuştur. Gerek yapımında kullanılan malzemeler gerekse yapım teknikleri ve oluşturulan kompozisyonlar büyük zaman dilimleri içinde farklılaşmış ancak mozaik eserler insanın yaşadığı mekanları süslemeye devam etmiştir. Çakıl taşı ile başlayıp cam, seramik, kalker gibi ham maddeler ile devam etmiş, zümrüt, inci ve yakut gibi çok değerli taşların kullanımına kadar sürmüştür. Güney Bithynia bölgesi içinde yer alan Bursa ili ve ilçeleri, Anadolu'nun arkeolojik potansiyele sahip önemli yerleşim alanlarındandır. Bu çalışmada bölgede bulunan geometrik desenli ve figürlü taban mozaikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınıp, bezeme tanımlamaları ve sınıflandırılması yapılmış, şimdiye kadar yapılan mozaik çalışmaları ve arkeolojik bulgular çerçevesi içinde yorumlanmaya çalışılmıştır. Bölge içerisinde yer alan tüm mozaiklerin bir arada ele alındığı, kapsamlı bir çalışmanın şimdiye kadar yapılmamış olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile bu konudaki eksikliğin ortadan kalkmasına katkı sağlanması ve yapılacak çalışmalara bir ön adım olabilmesi amaçlanmıştır.
Mosaic pavements have been worked on by different societes and cultures throughout the centuries and have evolved and reached to our present day. They have been one of the most outstanding work of art. Both the materials used in their production, the techniques of production and the composition performed had varied in time. However the mosaic works have continued to decorate the habitat that humanbeing lived in. The art of mosaic have started with the use of pebbles and continued to evolve into the precious stone such as emerald, pearl and ruby. The city of Bursa and its surroundings in Southern Bithynia are among Anatolian's archaeological regions with highly important potentials. In this study, floor mosaics with geometrical and figurative patterns found in this region have been studied in details. The definitions of the decoration and the classification have been made and tried to be interpreted in the light of archaeological findings and mosaic studies that have been made so far. It is known that a comprehensive study which combines of all mosaics together in this region have not been made until now. With this study, it is aimed to contribute to put an end to the gap of the missing link in this subject and provide a first step for the further studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1558
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427349.pdf29.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons