Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1550
Title: Çayırdüzü Köyü monografisi (Rize – Çamlıhemşin)
Other Titles: Monography of Çayırdüzü village (Rize-Çamlıhemşin)
Authors: Taş, Hülya
Demirkıran, Öznur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Türk Halk Bilimi Bilim Dalı.
Keywords: Doğu Karadeniz
Folk science
Rize
Çamlıhemşin
Ğvandi
Halk bilimi
Issue Date: 6-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirkıran, Ö. (2019). Çayırdüzü Köyü monografisi (Rize-Çamlıhemşin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizin topraklarında çağlardan beri farklı medeniyetler var olmuştur. Çeşitli kültürler bu topraklarda mozaik bir yapı oluşturarak ülkemize zenginlik katmıştır. Bu zenginlik diğer alanlara da yansıdığı gibi halkların edebiyatlarına ve yaşamlarına yansımış, onlarla harmanlanarak yaşamaya devam etmiştir. Kültür çeşitliliğinin renkleri Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun biçimde görülmektedir. Bu çalışmada Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünün halk edebiyatı, halk bilimi ürünleri, köy halkının günlük yaşamı ve köy hakkındaki pek çok bilgi detaylıca derlenip incelenmeye çalışılmıştır. Derlenmiş olan bu ürünlerin çoğu sözlü kaynaklara dayanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, kuşaktan kuşağa aktarılan ve yaşatılan, aynı zamanda hızla gelişen teknoloji karşısında manevî değerini kaybetmeye yüz tutmuş zengin sözlü ürünlerin derlenerek yazılı bir kaynakta toplanıp yok olmasını önlemeyi amaç edinmiştir. Bu çalışma bir saha araştırmasıdır. Saha araştırmaları sırasında görüşme ve gözlem metotları kullanılarak derleme yapılmıştır. Çalışmamız giriş hariç dört bölümden oluşur. Giriş bölümünde derleme metotlarının sahada nasıl uygulandığı incelenmiştir. Birinci bölümde Rize, Çamlıhemşin ve Çayırdüzü köyü hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. İkinci bölümde sahanın halk edebiyatı ürünleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde sahanın halk bilimi ürünleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise gündelik hayat ve halk bilgisi ürünlerine yer verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Doğu Karadeniz, Rize, Çamlıhemşin, Çayırdüzü, Ğvandi, Halk Bilimi
Different civilizations have existed in our lands down through the ages. Cultural variety has enriched our lands by creating a mosaic structure. This enrichment has been reflected and well blended to the literatures and lifestyles of people along with many other areas of life and it still being existed today. Colors of cultural variety can be observed throughout the Eastern Black Sea region of Turkey. Folk literature, folk science items, life styles of the people in Çayırdüzü village in Çamlıhemşin/Rize, and many other information about the village have been investigated and compiled in this study. Most of these compiled items are based on verbal sources, therefore, this study aims collecting rich verbal items -which have been handed over from generations to generations and are in the verge of losing their moral values due to the fast-growing technology- in one written source in order to prevent them to be lost. This study is a field research. During the field research interviews and observation methods have been used for compilation. This study consists of introduction and four chapters. In the introduction chapter, compilation methods used in the field research are explicated. In the first chapter, general information about Rize, Çamlıhemşin and Çayırdüzü Village are explained. In the second chapter, folk literature items of the field are examined. The third chapter gives the information about folk science items of the field. Finally, daily life and folk information of the village is demonstrated in the fourth chapter. Key Words: Doğu Karadeniz, Rize, Çamlıhemşin, Çayırdüzü, Ğvandi, Folk Science
URI: http://hdl.handle.net/11452/1550
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10298584.pdf31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons