Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1549
Title: Kırşehir merkez Kalehöyük depolama kaplarının sınıflandırılması ve tabakalara göre değerlendirilmesi
Other Titles: The classification of storage vessels and evaluation according to their straficication in Kırşehir central kalehöyük
Authors: Adıbelli, Işık Adak
Bişkin, Zehra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Ana Bilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Kırşehir
Storage containers
Kale Höyük
Depolama kapları
Analiz
XRF
Analysis
Stratification
Tabakalanma
Issue Date: 2-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bişkin, Z. (2019). Kırşehir merkez Kalehöyük depolama kaplarının sınıflandırılması ve tabakalara göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Anadolu’nun merkezinde yer alan, çağlar boyu kavşak niteliği gösteren Kırşehir Kale Höyük birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yaklaşık 20metre yüksekliğinde ve 248x200 metre boyutlarındaki Kale Höyük’te ilk arkeolojik sondaj çalışmaları 2009 yılında Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir Belediyesi iş birliği ile Alaaddin Camiinin güneyinde yer alan ilk plan karede gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan kültür varlıkları höyükteki bilimsel araştırmaların devam etmesinin gerekliliğini ortaya koymuş böylece 2012-2018 yılları arasında kazılar sistemli hale getirilmiştir. Çalışmalar sırasında höyükte açığa çıkarılan Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Helenistik ve Geç Demir Çağına ait bulgular, İç Anadolu ve Kırşehir tarihi açısından önemli yer tutmaktadır. Kırşehir Merkez Kale Höyük depolama kaplarının sınıflandırılması ve tabakalara göre değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarımız kapsamında, söz konusu eserler Arkeolojik ve Arkeometrik çalışmalardan elde edilen verilerle ele alınmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda Kalehöyük depolama kaplarının sadece silo amaçlı değil, farklı alanlarda da kullanım gördüğüne dair bulgular açığa çıkmıştır. Kalehöyük insanının sosyal yaşantısı, kültürel haraketliliği ve ekonomisi bu başlık altında araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kırşehir, Kale Höyük, Depolama Kapları, Tabakalanma, Analiz, XRF.
Located in the center of Anatolia, Kırşehir Kale Höyük, which has been an intersection for ages, has hosted many civilizations. The first archaeological soundings at Kale Höyük, which is approximately 20 meters high and 248x200 meters in size, were carried out in 2009 in the first plan square to the south of Alaaddin Mosque with the cooperation of Kirsehir Governorate, Ahi Evran University and Kirsehir Municipality. The resulting cultural assets revealed the necessity of continuing the scientific researches in the mound so that the excavations were made systematic between 2012-2018. The findings of the Ottoman, Seljuk, Byzantine, Roman, Hellenistic and Late Iron Age unearthed in the mound are important for the history of Central Anatolia and Kirsehir. Within the scope of our studies regarding the classification and evaluation of the storage containers of the Kale Höyük in Kırşehir Center, these works were handled with the data obtained from the archaeological and archaeometric studies. As a result of these evaluations, it is revealed that Kalehöyük storage containers are used not only for silo but also in different areas. The social life, cultural mobility and economy of the people of Kalehöyük were investigated under this title. Keywords: Kırşehir, Kale Höyük, Storage Containers, Stratification, Analysis, XRF.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1549
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10302213.pdf8.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons