Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1547
Title: Hannah Arendt'in özgürlük ve kamusallık kavramı çerçevesinde dayanışma hareketi
Other Titles: Solidarity movement in the framework of the concepts of freedom and publicity in Hannah Arendt
Authors: Günsoy, Funda
Serin, Merve Sinem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ana Bilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Dayanışma
Totalitarizm
Kamusal alan
Özgürlük
Solidarity
Totalitarianism
Public sphere
Freedom
Issue Date: 2-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Serin, M. S. (2019). Hannah Arendt'in özgürlük ve kamusallık kavramı çerçevesinde dayanışma hareketi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, politika felsefesinin temel kavramları çerçevesinde Polonya Dayanışma Hareketi’ni analiz etmeye yönelik kavramsal bir arka plan oluşturmaya çalışmaktadır. Oluşturulmaya çalışılan kavramsal çerçeve, Hannah Arendt’in teorisine dayanmaktadır. Hannah Arendt ise geleneksel siyaset felsefesi kavramlarını analiz etmiş ve bu kavramları yeniden anlamlandırmıştır. Bu sayede yaşadığı çağa farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Arendt, geleneksel kavramları, tarihsel bir bakış açısıyla anlamlandırdığı için bu çalışmada öncelikle Arendt’in bakış açısıyla bir felsefe tarihi incelemesi yapılmıştır. Daha sonra ise Arendt’in hangi kavramlarla birlikte yeni bir politik teori oluşturduğu, teorisinin merkezine aldığı kavramlarla birlikte anlaşılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise totaliter bir çağda yaşayan Arendt’in totalitarizme dair gerçekleştirdiği anlama çabasına dayanarak Polonya Dayanışma Hareketi ele alınmıştır. Bu hareketin ele alınış sebebi ise totaliter bir sisteme önemli bir karşı çıkış olmasından öte bu karşı çıkışın yeni bir kamusal alan ya da özgürlük imkanını ne ölçüde sağlayabildiğini tartışmaktır.
This study aims to provide a conceptual background to analyze the Polish Solidarity Movement within the framework of the basic concepts of political philosophy. The conceptual framework developed in this study is built on Hannah Arendt's theory. Hannah Arendt analyzed and reinterpreted the concepts of traditional political philosophy and gave them new meanings. In this way, she brought a new perspective to the era she lived through. Since Arendt makes sense of traditional concepts from a historical point of view, in this study, first of all, a historical study of philosophy from Arendt's point of view is given. Then, the concepts she employed in developing a new political theory are examined in conjunction with the concepts she placed at the center of her theory. Finally, based on Arendt's understanding of totalitarianism in a totalitarian era, the Polish Solidarity Movement is discussed. This movement is chosen not only because it was an important opposition movement against totalitarianism, but in order to discuss to what extent it was able to bring about a new public space and the possibility of freedom.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1547
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701543020.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons