Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1543
Title: Acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda hızlı laktat seviyesi ile birleştirilen modifiye erken uyarı (VİEWS-l) ve hotel skorlarının mortalite ve morbiditeyi saptamadaki öngörülerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of modified early warning score wi̇th rapid lactate level (the VİEWS-L) and hotel scores in prediction of mortality and morbidity in 65 years and older patients at the emergency department
Authors: Kösal, Özlem
Çetinkaya, Hasan Basri
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Geriatrik hasta
Skorlama sistemleri
Acil servis
Mortalite
Morbidite
Geriatric patient
Scoring systems
Emergency department
Mortality
Morbidity
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, H. B. (2016). Acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda hızlı laktat seviyesi ile birleştirilen modifiye erken uyarı (VİEWS-l) ve hotel skorlarının mortalite ve morbiditeyi saptamadaki öngörülerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada acil servise başvuran 65 yaş ve üstü kritik hastaların değerlendirilmesinde, hızlı laktat seviyesi ile birleştirilen modifiye erken uyarı (ViEWS-L) ve HOTEL skorlama sistemleri kullanılarak, mortalite oranlarını öngörülerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Acil Servis`ine başvuran, travma öyküsü olmayan 65 yaş ve üstü toplam 616 hasta bu çalışmaya dahil edildi (Etik kurul numarası: 2015-4/8). Prospektif olarak yürütülen bu çalışmada tüm hastalar için ViEWS-L ve HOTEL skorları hesaplandı. Hastalar 24 saatlik mortalite açısından değerlendirildi. ViEWS-L skoru için ROC eğrisi altında kalan alan 0.872, HOTEL skoru için ROC eğrisi altında kalan alan 0.740 olarak hesaplandı. Her iki skorlama sisteminde mortalitenin arttığı cut-off değeri ViEWS-L sistemi için 10.83, HOTEL sistemi için 2 olarak seçilmiştir. ViEWS-L skoru için lojistik regresyon analizinde elde edilen son model anlamlı bulundu (p<0.001). ViEWS-L skorunda meydana gelen bir birimlik artış mortalite riskini 1.670 kat arttırdığı gözlendi. Sonuç olarak her iki skorlama sisteminin de 65 yaş ve üstü hastaların mortalitelerinin saptanmasında etkin olduğu saptandı. Ayrıca kritik hastaların belirlenmesi ve hastaneye yatışları için verilecek karar açısından yine bu sistemlerin kullanışlı olabileceği bulundu. Bu sistemlerden mortalite riskini saptamada en etkili skor ViEWS-L olarak saptanmıştır.
The purpose of this study is to detect to mortality predictive power of modified early warning score with rapid lactate level (the ViEWS-L) and HOTEL scoring systems in over the age of 65 years critical patients admitted to the emergency department (ED). A total of 616 non-traumatic patients admitted to the Uludag University Faculty of Medicine ED who were 65 years of age or older were included in this study (Ethic board number: 2015-4/8). In this prospective study; the ViEWS-L and HOTEL scores of the patients were calculated. The results have been evaluated with rate of mortality the first 24 hours from submission. We found AUROC of 0.872 for ViEWS-L and 0.740 for HOTEL systems. Mortality has been improved system reference: System of HOTEL 2, system of ViEWS-L 10.83. ViEWS-L score obtained in the logistic regression analysis for the final model was statistically significant (p<0.001). One unit increase in the score of ViEWS-L was observed increase in mortality risk 1.670 times. As a result of this research it was found that both the scoring systems are effective in determining the mortality of 65 years and older patients. These systems can also be used for the hospitalization decision of patients. The most effective ViEWS-L score has been identified in determining the risk of mortality from these systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1543
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415075.pdf787.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons