Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1542
Title: Siklofosfamide bağlı ovaryan toksisiteyi azaltmada silymarinin rolü
Other Titles: Protective effect of silymarin on cyclophosphamide toxicity in ovary
Authors: Özerkan, Kemal
Türk, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Silymarin
Antimülleryan hormo
Over rezervi
Siklofosfamid
Anti mullerian hormone
Ovarian reserve
Cyclophosphamid
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, P. (2016). Siklofosfamide bağlı ovaryan toksisiteyi azaltmada silymarinin rolü. Yayımlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kanser 2014 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Kanser Ajansı tarafından hazırlanan kanser araştırmaları raporuna göre dünyada bir numaralı ölüm nedeni haline geldi (1). Maalesef her yıl reprodüktif dönemde binlerce kadın kanser tedavisi için sitotoksik kimyasal tedavi formlarına maruz kalmaktadır. Bu tedavi formlarının en önemli yan etkilerinden biri de prematür ovaryan yetmezlik gelişmesidir. Bu nedenle temel yandaş tedavi yaklaşımı fertiliteyi koruyucu işlemlerdir. Silymarin, Silybum Marianum bitkisinden elde edilen flavinoiddir. Antiproliferatif, antiapoptotik, antioksidan antienflamatuar ve immünmodülatör etkileri mevcuttur. Bu çalışmada siklofosfamidin over dokusu üzerine olan gonadotoksik etkilerinin önlenmesinde Silymarinin rolü olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. Bu deneysel modelde siklofosfamidin ovaryan rezerve etkisi ve Silymarin tedavisinin koruyucu olup olmadığı, ovaryan folikül sayımı ve rat serumunda Anti Mülleryan Hormon (AMH) ölçülerek değerlendirilmesi planlandı. Bu çalışmada, toplam 42 adet, 200 ±30 gr ağırlığında, ergin Wistar Albino dişi sıçan üzerinde çalışıldı. Grup 1: Siklofosfamid+ Silymarin grubu (12 sıçan) Grup 2: Siklofosfamid grubu (12 sıçan) Grup 3: Kontrol Grubu 1 ( 6 sıçan) Grup 4: Kontrol Grubu 2 ( 6 sıçan) Grup 5: Kontrol Grubu 3 ( 6 sıçan) Tüm gruplar değerlendirildiğinde AMH değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Histolojik değerlendirmede iv siklofosfamid verilen grupta sekonder ve antral folikül sayıları anlamlı düzeyde düşük saptandı (p<0,05). Silymarin verilen tüm gruplarda sekonder folikül sayısında fark yokken antral folikül sayıları anlamlı yüksek değerlendirildi (p>0.05). Çalışmamızda, Siklofosfamidin ovulatuar süreçler içerisinde geç safhadaki folikülleri baskıladığı, antioksidan ve antiapoptotik özelliği olan silymarinin ise mevcut tedaviye eklenmesinin siklofosfamidin ovaryan toksisitesini özellikle antral folikülller düzeyinde anlamlı olarak azalttığı ortaya koyulmuştur.
Protective Effect Of Silymarin On Cyclophosphamide Toxicity In Ovary International Agency for Research on Cancer (IARC) reveals that canser is the most mortal disease in the 2014 (1). Unfortunately, every year thousands of women in the reproductive period is exposed to the cytotoxic chemotherapy for cancer treatment. One of the most important side effects of cemoterapy is premature ovarian failure status in these patients. Therefore, additional therapeutic approaches in the treatment of women at reproductive age is bringing up the fertility preservation as a popular issue. Silymarin, a flavinoid obtained from silybum marianum plants Antiproliferative, apoptotic, anti-inflammatory, antioxidant and immunomodulatory effects are known. The aim of this study is investigate the preventative role of silymarin's in ovarian cyclophosphamide toxicity. In this experimental study, type and severity of the damage and protectiveness of silymarin was defined by measuring the anti mullerian hormone (AMH) in the blood of the rat and histological tissue examination. 42 Wistar Albino rats between 100-200 gr and 8 weeks old were used in the present study. Group 1: Cyclophosphamide + Silymarin (12 rats) Group 2: Cyclophosphamide (12 rats ) Group 3: Control group ( 6 rats ) Group 4: Control group ( 6 rats ) Group 5: Control group ( 6 rats ) AMH levels did not show any significant difference in any group (p=0,005). Microscopic studies revealed that the number of secondary and antral follicles were significantly (p<0.05) reduced in the cyclophosphamid group compared to the control group. However, antral follicle counts were significantly higher in all groups were given silymarin. vi In our study, we showed that cyclophosphamide has toxic effects on ovulatory follicles in the late phase of the ovulation, but adding silymarin is reduced its toxicity by antioxidant and antiapoptotic abilities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1542
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415074.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons