Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1534
Title: Bursa hrs hattının metrobüs sistemi olarak modellenmesi
Other Titles: Modelling bursa lrt system as bus rapi̇d transi̇t
Authors: Arslan, Turan
Rizelioğlu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: PTV VISSIM
Hafif Raylı Sistem
Metrobüs
Light Rail System
Bus Rapid Transit
Issue Date: 3-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Rizelioğlu, M. (2015). Bursa HRS hattının metrobüs sistemi olarak modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine öncülük eden en önemli etkenlerin başında ulaşım gelmektedir. Dolayısıyla, ulaşımla ilgili yapılacak her türlü planlamalar ve projeler için alınacak doğru ve uygun kararlar, toplumların öncelikle iyi bir ulaşım altyapısına sahip olmalarını sağlayarak ekonomik olarak gelişebilmelerine olanak verirken toplumun refah seviyesinin de yükselmesi açısından önemlidir. Yakın tarih boyunca ulaşım sistemlerinden hangisinin maliyet ve kapasite açısından daha uygun ve verimli olacağı tartışılagelmiştir. Ulaşım sistemlerinin her birinin diğer ulaşım türlerine karşı avantaj ve dezavantajları olduğundan mevcut durum ve gelecekteki beklentileri karşılaması açısından çeşitli planlamalar ve analizler yapılmakta ve en iyi (veya en uygun) ulaşım sistemi seçilmeye çalışılmaktadır. Özellikle, doğru ve uygun toplu taşıma sistemine yapılacak yatırımlar, toplumların hem sürdürülebilir gelişimine hem de kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasına sebep olacağından önem arz etmektedir. Bundan dolayı, bir bölge için toplu ulaşım sistemine karar verilirken, uygun modelleme yapılarak gerçeğe yakınsak sonuçların alınması da önemli bir noktadır. Bu amaçla yapılan bu çalışmada önemli trafik simülasyon programlarından biri olan PTV VISSIM ile Bursa'daki mevcut Hafif Raylı Sistemin (HRS) durumu analiz edilmiştir. Daha sonra, yerine ikame edilebilecek diğer toplu ulaşım (Metrobüs) ile kapasite ve konfor gibi bazı performans ölçütleri dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Bu açıdan, bu çalışma Bursa için olduğu kadar, diğer şehirlerin ulaşım planlamalarında farklı ulaşım sistemleri (Metro, HRS ve Metrobüs gibi) ile şehirlerin ulaşım ihtiyaçları dikkate alınırken; hizmet seviyeleri ve kapasitelerinin de dikkate alındığı karşılaştırılmaların yapılabilmesine fırsat vermektedir.
Transportation is one of the most important factors that play a vital role for the economic, social and cultural development of a society. Thus, right and appropriate decisions made on transportation related planning and projects are essential primarily for ensuring that the society possess adequate transportation infrastructure and for inducing economic development that brings prosperity to the whole of the society. It has always been discussed that which transportation system is more efficient and convenient with regard to the cost and capacity. Since each transportation system has its own advantages and disadvantages, the best (or most convenient) one is usually decided through analyzing and modeling existing conditions to see if one satisfies the current and future expectations. Particularly, implementing right and appropriate public transportation systems are critical for achieving sustainable development as well as attaining efficient use of public scarce resources. Therefore, modeling public transportation system that closely reflects the real system is imperative for making proper decisions on selecting appropriate public transportation systems for a region. The purpose of this study is, therefore, to simulate existing Bursa's Light Rail Transit System (LRT) using PTV VISSIM, which is the one of the leading traffic simulation programs in the field. Then, after confirming that the simulation is able to well reflect the existing system, a non-existing (fictitious) bus rapid transit system is also simulated by and compared with the existing LRT system regarding some performance criteria such as capacity and comfort. Therefore, this study not only is useful for Bursa but also encourages the other cities that while consider different public transportation systems such as Metro, LRT and BRT for satisfying their transportation needs, that can also compare them in many aspects such as level of service and capacities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1534
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426045.pdf7.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons