Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1533
Title: Direkt püskürtmeli motorlarda püskürtme karakteristiklerinin nümerik incelenmesi
Other Titles: Numeric investigation of injection characteristics in direct injection engines
Authors: Karamangil, Mehmet İhsan
Bulut, Emre
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Püskürtme yönlendirmeli direkt püskürtmeli benzin motorları
Fluent
Silindir içi akış analizi
İçi boş koni yakıt demeti
Spray guided GDI engines
In cylinder flow
Hollow-cone sprays
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulut, E. (2016). Direkt püskürtmeli motorlarda püskürtme karakteristiklerinin nümerik incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde kullanılan araçların büyük bir kısmını fosil yakıtlar kullanarak kimyasal enerjiyi hareket enerjisine çeviren içten yanmalı motorlu araçlar oluşturmaktadır. Petrol ürünlerinin içten yanmalı motorlarda kullanılması sonucu oluşan kirletici emisyonların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturduğu olumsuz etkiler günden güne artmaktadır. Bu tez çalışmasında püskürtme yönlendirmeli direkt püskürtmeli benzin motorunda kademeli dolgu modunda çalışma sınırının arttırılarak motordan elde edilebilecek veriminin arttırılması hedeflenmektedir. Çalışmada Fluent programı ile silindir içi akış analizleri yapılarak buji etrafında karışım oluşumu incelenmiştir. Analizler sonucunda denenen yöntemlerle buji etrafında düzgün kademeli dolgu oluşup oluşmadığı gözlemlenmiştir. Emme basıncının arttırılması ile kademeli dolgu modunda çalışma sınırlarının arttırılabileceği sonucuna varılmıştır.
Recently most of the vehicles we use are vehicles powered by internal combustion engines which use fossil fuels as energy source. Using petroleum-extrailed fuels for internal combustion engines generate pollutant emissions and that adversly affect the environment and human health day by day. The aim of this thesis study is to increase thermal effiency by extending stratified operation limit of spark ignited direct injection gasoline engines. In this study mixture formation around the spark plug was investigated by in cylinder flow analysis on Fluent. Through these analyses we tried to investigate whether a proper stratification is formed or not around the spark plug. It is observed that stratified operation limit could be extended by increasig intake pressure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1533
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426044.pdf6.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons