Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1532
Title: Çelik konstrüksiyon raf sistemlerinde kullanılan dikme (ayak) burkulma davranışının iyileştirilmesi
Other Titles: Improving the buckling behaviour of columns used in steel rack systems
Authors: Pala, Yaşar
Kahya, Çağlar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lokal (yerel) burkulma
Burulmalı burkulma
Eğilme burkulması
Distorsiyonel burkulma
Raf sistemleri
Dikme (ayak)
Local buckling
Torsional buckling
Flexural buckling
Distortional buckling
Rack system
Upright
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahya, Ç. (2016). Çelik konstrüksiyon raf sistemlerinde kullanılan dikme (ayak) burkulma davranışının iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında taşıma ve depolama işlemleri için kullanılan çelik konstrüksiyon raf sistemlerinin burkulma davranışları incelenmiştir. Bu çalışmada, düzlemsel levhaların ve raf sistemlerinde kullanılan dikmelerin burkulma davranışları üzerine deliklerin ve güçlendiricilerin nasıl etkidiği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla lineer ve non-lineer burkulma analizleri ANSYS sonlu elemanlar programı kullanılarak yapılmış ve sonuçları incelenmiştir. Delik şekillerinin, deliklerin birbirleri arasındaki mesafelerinin ve deliklerin yan ve üst kenarlardan olan uzaklıklarının burkulma davranışına etkisi incelenmiştir. İlaveten flanş ve veb güçlendiricilerin konumunun ve şeklinin etkisi de açıklanmıştır.
In this thesis, buckling behaviour of the steel rack system which is used for transporting and storing, are investigated. In this study, how holes and stiffeners effect on buckling behaviour of plates and uprights which are used in rack system are focused on. For this purpose linear and non-linear buckling analyses have been performed using ANSYS finite element program and results are examined. The effects of hole shapes, space between holes and distance from holes to lateral and top faces on the buckling behaviour are studied. Furthermore, the effects of shape and location of flange and web stiffeners effects are also explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1532
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426043.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons