Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1528
Title: Kuzey Gana'da sürdürülebilir sulama suyu yönetimi: Golinga ve Botanga sulama projeleri
Other Titles: Sustainable irrigation water management in Northern Ghana: Golinga and Botanga irrigation schemes
Authors: Büyükcangaz, Hakan
Alhassan, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kuzey Gana
Sulama
Golinga ve Botanga sulama şebekeleri
Northern Ghana
Irrigation
Golinga and Botanga irrigation schemes
Issue Date: 24-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alhassan, M. (2018). Kuzey Gana'da sürdürülebilir sulama suyu yönetimi: Golinga ve Botanga sulama projeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sahra-altı Afrika'daki çiftçilerin çoğu su sorunu olmayan bölgelerde yaşamaktadır. Bununla birlikte, bu su kaynaklarının varlığı, yağışların düştüğü zaman dilimi ve iklim değişikliğinin dünyada her geçen gün artan etkileri nedeniyle mevsimseldir. Bu çalışmada; Kuzey Gana'daki Golinga ve Botanga sulama şebekelerinde toplam 200 çiftçinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın hedefleri şunlardır: (i) Sulama projelerinin yönetimi ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek, (ii) Sulama projelerinin kırsal toplulukların gelişimi üzerindeki etkilerini incelemek, (iii) Sulama suyu kullanan çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Golinga ve Botanga sulama şebekelerindeki katılımcıların sırasıyla %39 ve 48'ine göre; sulama projesi ile ekim alanlarında önemli artışlar olduğu ve buna bağlı olarak ürün verimliliğinde de ciddi artışlar olduğu gözlemlenmistir. Sulama projelerinden çiftçilere sabit su temini olduğundan, her iki sulama şebekesinde verimde artış orta düzeyde gerçekleşmiştir. Golinga ve Botanga sulama şebekelerinde ankete katılanların sırasıyla %52 ve %33'ü; yüksek arazi kiralama maliyeti, teknik destek ve alet-ekipman yetersizliği, pazarlama sorunları gibi sorunlar nedeniyle bölgelerindeki sulama projesinin ekim alanlarını genişletmede olumlu bir etki göstermediğini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak; sulanabilir arazilerin kiralama maliyetlerinin gözden geçirilmesi, basit, uygun fiyatlı teknolojilerin (alet-ekipman) benimsenmesi, arazi parçalılığının önüne geçmek için arazi toplulaştırılması çalışmalarının yapılması ve bu yönde yasal zeminin hazırlanması, çiftçi örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi, kooperatifleşme yoluyla çiftçilerin pazarda daha fazla söz sahibi olmalarının sağlanması, sulamanın sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde çiftçilere yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapılması gibi çözüm önerileri sunulmuştur.
Most farmers in Sub-Saharan Africa live in areas with relatively abundant water resources. The availability of these water resources, however, is extremely seasonal because of the patterns of the annual rain season(s) and the increasing effects of climate change all over the world. This study was conducted in Golinga and Botanga irrigation schemes northern Ghana where 200 respondents were interviewed. The objectives of this study include:(i) To assess the management and sustainability of irrigation projects, (ii)To find out the impact of the irrigation projects on rural communities' development, (iii)To find out the challenges that hinders farmers from effectively using irrigation water from the perspective of farmers and to find the possible solutions to the challenges. This study indicates that 39% and 48% of respondents from Golinga and Botanga irrigation schemes respectively agreed that their crop areas were moderately expanded due to the presence of irrigation project in the area, there was also moderate increase in crop yields in both communities due to the constant water supply to farmers obtained from irrigation projects, 52% and 33% of respondents from Golinga and Botanga irrigation schemes respectively reported that the presence of the irrigation scheme in the area didn't show significant positive impact in helping them expand their crop areas due to high costs of renting land for cultivation, inadequate technical support and machinery as well as absence of ready market for crop production. The study suggests the need for relevant stakeholders to; revise the cost of renting irrigable lands, acquire and adopt the use of simple and affordable technologies (machines), organise and mobilise farmers in farmer cooperatives to promote collective marketing and sensitise and organise capacity building sessions for farmers regarding the project sustainability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1528
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499416.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons