Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1526
Title: Ülkemizde yetiştiştiriciliği yapılan hindiba (Cichorium spp.) türlerinin fenolik bileşiklerinin, antioksidan kapasitelerinin ve antioksidan bileşenlerin biyoalınabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the phenolic compounds, antioxidant capacity and bioaccessibility of antioxidant components of chicory (Cichorium spp.) cultivars grown in Turkey
Authors: Gürbüz, Ozan
Yıldırım, Aynur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hindiba (Cichorium)
Fenolik bileşikler
Antioksidan kapasite
Biyoalınabilirlik
HPLC
Chicory
Phenolic compounds
Antioxidant capacity
Bioaccessibility
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, A. (2018). Ülkemizde yetiştiştiriciliği yapılan hindiba (Cichorium spp.) türlerinin fenolik bileşiklerinin, antioksidan kapasitelerinin ve antioksidan bileşenlerin biyoalınabilirliğinin araştırılması.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'de yetiştirilen hindiba çeşitlerinin (Cichorium spp.) toplam fenolik madde, antosiyanin, antioksidan kapasite ve biyoalınabiliklerindeki değişimler araştırılmıştır. Hindiba çeşitlerinde toplam on dokuz fenolik standart taranmış ve en yoğun fenolik asitlerin sırasıyla şiringik asit (2.54 mg/kg) ve trans-ferulik asit (1.85 mg/kg) olduğu, kateşinin de ana flavanol bileşik olduğu bulunmuştur. En yüksek flavanol içeriği yeşil hindiba örneklerinde (0.62 mg / kg) belirlenmiştir. Kırmızı hindiba çeşidi, diğer çeşitlerden daha yüksek antosiyanin (12.80 mg / kg), ekstrakte edilebilir (8855.50 mg GAE / 100g) ve hidrolize edilebilir (7005.51 mg GAE / 100g) toplam fenol özelliği göstermiştir. Ayrıca, hindiba çeşitlerinde CUPRAC testi ile ölçülen antioksidan kapasite değerleri (sırasıyla 570.54 ve 425.14 μmol troloks/g dw), diğer yöntemler ile elde edilen sonuçlardan daha geniş bir fark aralığına sahiptir. Yeşil hindiba çeşitlerinde antioksidan aktivitenin biyoalınabilirliği daha yüksek (% 85.88) iken beyaz hindibada toplam fenoliklerin biyoalınabilirliği daha yüksektir (% 61.48).
In this study, the changes in phenolics, anthocyanin, antioxidant capacity, and bioaccessibility of chicory varieties (Cichorium spp.) in Turkey were investigated. A total of nineteen phenolic standards have been screened in the chicory varieties studied, and the most abundant phenolic acids were syringic acid (2.54 mg/kg) and trans-ferulic acid (1.85 mg/kg), respectively, also (+)-catechin was found to be the main flavanol compounds. The highest flavanol content was determined in green chicory samples (0.62 mg/kg). The red chicory variety showed higher anthocyanin (12.80 mg/kg), extractable (8855.50 mg GAE/100g) and hydrolysable (7005.51 mg GAE/100g) total phenolic than the other varieties. Also, the antioxidant capacities in this variety, as measured by the CUPRAC assay (570.54 and 425.14 μmol trolox/g dw, respectively), had a wider range of difference than was found in the other assays. Total phenolics was more bioaccessible from the white chicory variety (61.48 %). However, the bioaccessibility of antioxidant activity was higher in the green chicory variety (85.88 %).
URI: http://hdl.handle.net/11452/1526
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499413.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons