Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1522
Title: Otomotiv sektöründe iç trim parçalarındaki çarpışma sönümleyicilerin optimizasyonu
Other Titles: Optimization of side crash absorbers of interior trim parts in automotive industry
Authors: Öztürk, Ferruh
Yıldızhan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pasif güvenlik sistemleri
Yandan çarpma sönümleyici
TRIZ metodu
Enerji sönümleme
Abdomen analizi
Pelvis analizi
MADYMO analizi
Deneysel tasarım
Genişletilmiş polipropilen malzeme sönümleyici
Polipropilen malzeme yandan çarpışma sönümleyici
Çelişki matrisi
Passive safety systems
Side crash Absorber
TRIZ methods
Contradiction matrix
Energy absorption
Abdomen analysis
Pelvis analysis
Design of experiment
Expanded polypropylene Absorber
Polypropylene absorber
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldızhan, M. (2017). Otomotiv sektöründe iç trim parçalarındaki çarpışma sönümleyicilerin optimizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv sektöründeki hızlı teknolojik gelişmelerin etkilediği birçok alan meydana gelmiştir. Yapılan tüm çalışmalar araç hızı, yakıt tüketimi, güvenlik, maliyet optimizasyonu ve ağırlık optimizasyonu gibi ana konu başlıkları içerisinde gruplanabilmektedir. Çalışmaların ve regülasyonların ana hedef gruplarından en önemlisi güvenlik uygulamalarındaki iyileşmelerdir. Pasif ve aktif güvenlik, otomotiv sektöründeki birincil öncelikli çalışmaları oluşturmaktadır. Aktif güvenlik sistemlerindeki mekatronik çalışmalar ile ilerleyen teknolojik çözümlerin yanında, pasif güvenlik sistemlerindeki malzeme bazlı teknolojik ilerlemelerin etkileri görülmektedir. Aracın maliyet iyileştirmesi sağlanırken, kalitesel kriterlerden ödün verilmemeli ve mevcut durumun da daha iyisinin sağlanması gerekmektedir. Bu çalışma ile bir düşünce olarak ortaya çıkan tasarım aşamasından ürün aşamasına kadar giden yoldaki süreçlerden bahsedilmiştir. Yandan çarpışma esnasında ortaya çıkan yerdeğişime bağlı kuvvet etkisinde kalan yolcu/sürücü hasar durumu değerlendirilmiş, bu durumun minimum etki seviyesine çekilmesi hedeflenmiştir. Mevcut durumun karakterizasyonu belirlenerek oluşturulan senaryo içerisinde TRIZ: Yeni problem çözme kılavuzu ile çözüm yöntemi araştırılmıştır. Elde edilen verilerin kullanıldığı ve bu verilerin mevcut patent durumlarına göre incelendiği çalışmanın ilk bölümlerinden sonra yapılan sayısal analizler ile homologatif testlerde istenen durumların sağlanacağı tasarımlar üzerinde çalışılmıştır. Yandan çarpışma sönümleyici çeşitlerinin incelendiği çalışma içerisinde, TRIZ, optimizasyon teknikleri, patent kıstasları, maliyet iyileştirme ve üretilebilirlik çalışmalarının etkileri ile oluşan yeni ve benzersiz bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Sedan projesi zaman planına uyum içerisinde tüm çalışmaların tamamlanması ile tasarım aşamasından ürün oluşumuna ve seri imalata giriş aşamaları gerçekleştirilmiştir.
There are many areas in automotive industry that have been affected by rapidly improvement of technology. Categorization of improvements about industrialization on automotive industry can be explained like speed of vehicle, consumption of fuel, safety, cost and weight optimizations. All works and regulations are aimed that improvement of safety of occupants. Safety subject that can be divided as Passive and Active systems, that are the most significant and important subjects for vehicle producers. Absolute high tech mechatronic improvements that are used in vehicle active safety components that adapted to vehicles, ales can be seen some kinds of material changing on passive safety components as improvements of new technology effects. That kind of technology improvements on safety of vehicles can be seen as optimized cost products, but it must be consequently required for safety regulations and absolute quality requirements. Subsequently an idea is forming as a production in this study with using all methods all know-how that is gathered. In the period of side impact crash, according to intrusion to force on side area can create hazardous damages for occupant at the vehicle has been evaluated in this study and this situation has been created as a minimum damage limits. Investigation of solution about new side crash Absorber has been done with using TRIZ method for getting right characterization as current side crash Absorber. With using all know-how and information gathering from literature and research of patents, new polypropylene absorber design has been evaluated by using Computer aided engineering methods and also homologate tests that are critically steps for being in serial production. In the study part of the kind of side crash absorbers, there has been using of some methods like TRIZ, optimization technics, patents requirements, cost optimizations and feasibility, creates a new product that is the unique component in this area. With Sedan vehicle Project time plan, new PP Absorber Project has been done with accordance of success as an unequaled product that is in serial production with patent.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1522
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497209.pdf
  Until 2020-06-19
4.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons