Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1521
Title: Bazı yeni basık şeftali (P. persica var. platycarpa) ve nektarin (P.persica var. nucipersica) çeşitlerinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin incelenmesi
Other Titles: Investigation the phenological and pomological charasteristic of some flat peach (P.persica var. platycarpa) and nectarine (P.persica var.nucipersica) cultivars
Authors: Ertürk, Ümran
Ahı, Dilan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı.
Keywords: Basık şeftali
Basık nektarin
Fenolojik özellikler
Pomolojik özellikler
Flat peach
Flat nectarine
Phenological characters
Pomological characters
Issue Date: 19-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ahı, D. (2017). Bazı yeni basık şeftali (P. persica var. platycarpa) ve nektarin (P.persica var. nucipersica) çeşitlerinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, 2016 yılında 11 basık şeftali ve 3 basık nektarin çeşidinin fenolojik, pomolojik özellikleri ve büyüme performanslarını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada GF 677 anacına aşılı Plane Ring, Plane Summer, Plane Gem, Plane Sun, Plane Delicious, Plane Silver, Plane Gold, Plane Star, Plane Super, Plane 222, Plane Top basık şeftali çeşitleri ve Platerina 110, Platerina 126 ve Platerina 264 basık nektarin çeşitleri yer almıştır. Çeşitlerde fenolojik gözlemler yapılmış, yaprak kıvırcıklığı ve külleme yaygınlığı incelenmiştir. Ek olarak çeşitlerin pomolojik özellikleri ve büyüme performansı belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan fenolojik gözlemlere göre, en erken tomurcuk kabarması, Plane Ring ve Plane Super çeşitlerinde, en geç tomurcuk kabarması ise Plane Silver çeşidinde gözlenmiştir. Tam Çiçeklenme en erken Plane Ring, Plane Super, Platerina 126 ve Plane 222 çeşitlerinde, en geç ise Plane Silver çeşidinde meydana gelmiştir. Çiçeklenme döneminin en uzun sürdüğü çeşit Plane Silver, en kısa sürdüğü çeşit ise Platerina 264 olmuştur. Çiçeklenme sonu ve meyve tutumu dönemlerinde meydana gelen ilkbahar geç donları nedeniyle bazı çeşitlerden meyve alınamamıştır. Plane Ring çeşidinde yaprak kıvırcıklığı ve külleme yaygınlık oranı daha yüksek bulunurken, Plane Gold ve Plane Silver çeşidinde bu oran daha düşük bulunmuştur. Pomolojik analiz sonuçlarına göre en iri meyveler Plane Gold (132,02) çeşidinden en küçük meyveler ise Plane Ring (71,54) çeşidinden elde edilmiştir. Meyve eti sertliği en yüksek çeşit Plane Gold (7,02 kg/cm2), en düşük çeşit ise Plane Ring (3,06 kg/cm2) olmuştur. Basık şeftali çeşitlerinin pH değeri daha yüksek, nektarin çeşitlerinin ise daha düşük bulunmuştur. SÇKM değeri bakımından ise tam tersi bir sonuç elde edilmiş ve en yüksek değer Platerina 126 (%18,96) çeşidinden, en düşük değer ise Plane Ring (%13,16) çeşidinden elde edilmiştir. Titre edilebilir asit miktarı nektarin çeşitlerinde daha yüksek, şeftali çeşitlerinde ise daha düşük bulunmuştur. Tadı belirleyen olgunluk indeksi değeri ise en yüksek Plane Gem (78,89) ve Plane Silver (76,71), en düşük ise Platerina 110 (34,05) nektarin çeşidinden elde edilmiştir.
In this study conducted in 2016, phenological, pomological characters and growth performance of 11 flat peach and 3 flat nectarine cultivars were investigation. The materials investigated were Plane Ring, Plane Summer, Plane Gem, Plane Sun, Plane Delicious, Plane Silver, Plane Gold, Plane Star, Plane Super, Plane 222, Plane Top flat peaches cultivars and Platerina 110, Platerina 126, Platerina 264 flat nectarine cultivars grafted on GF 677. Phenological observations were made on cultivars, and the prevalence of leaf curl and powdery mildew was examined. In addition, the pomological characteristics and growth performance of the cultivars were determined. According to phenological observation in 2016, the earliest bud swelling were observed in Plane Ring and Plane Super cultivars whereas the latest bud swelling were observed in Plane Silver. While Plane Ring, Plane Super, Platerina 126 and Plane 222 were the first blooming cultivars, Plane Silver was the latest blooming cultivars. It has been determined Plane Silver which the longest blooming time among the cultivars. Because of spring late frost which happened in blooming and fruit set stages, it has not been obtained fruit from some cultivars. In respect to leaf curl and powdery mildew prevalence rate, Plane Ring cultivar induce high value whereas Plane Gold and Plane Silver cultivars induce low prevalence rate. According to of pomological analysis results the cultivars having the biggest fruit was Plane Gold (132,02), the having the smallest fruit was Plane Ring (71,54). The cultivars having the highest fruit firmness was Plane Gold (7,02 kg/cm2), the lowest one was Plane Ring (3,06 kg/cm2). Flat peaches cultivars Ph value were found higher whereas flat nectarine cultivars pH value was lower. On the contrary, SÇKM value was found higher on flat nectarines and the highest value was obtained Platerina 126 (%18,96) cultivars while the lowest value was obtained Plan Ring (%13,16). In terms of titratable acidity, higher value was recorded on nectarine cultivars while lower value was recorded peach cultivars. The highest ripeness index value that determines the taste was obtained from the Plane Gem (78,89) and Plane Silver (76,71), and the lowest was Platerina 110 (34,05) with a cultivars of nectarines
URI: http://hdl.handle.net/11452/1521
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497208.pdf
  Until 2020-06-20
5.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons