Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15140
Title: Bursa koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determinitation of yield and quality characteristics of some bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties in Bursa conditions
Authors: Yağdı, Köksal
Metin, Gizem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
0000-0002-4616-1243
0000-0003-1567-9397
Keywords: Ekmeklik buğday
Bread wheat
Kalite
Quality
Yield
Verim
Variety
Çeşit
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Metin, G. (2019). Bursa koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2016-2017 ve 2017-2018 yıllarında yürütülen bu çalışmada, Bursa ilinde bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) verim ve kalite yönünden performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 20 adet tescilli ekmeklik buğday çeşidi bitki materyali olarak kullanılmış olup araştırma 3 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre ekilmiştir. Denemede verim özellikleri olarak bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, dekara tane verimi; kalite özellikleri olarak da protein oranı, sedimantasyon değeri ve gluten oranı özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 540,33 kg/da tane verimi ile Momtchill, 529,33 kg/da tane verimi ile de Adelaide çeşitleri yüksek verimleriyle dikkat çeken çeşitler olmuşlardır. Bu çeşitlerin protein oranı değerleri ortalama civarında ve üzerinde bulunmuş olup, Bursa şartlarında yetiştiriciye tavsiye edilecek çeşitler olarak belirlenmiştir.
This study was conducted to investigate for yield and quality traits to some bread wheat varieties (Triticum aestivum L.) which were planted with 3 replications 6m 2 plots at Aplications and Research Center, Uludag University Faculty of Agriculture, 2016-2017 and 2017-2018 growing season conditions is Bursa province. In study, plant height, spike length, spikelet number, grain number per spike, thousand grain weight, grain yield, protein content, sedimentation value, gluten content were investigated. As result properties, Momtchill with 540,33 kg / da grain yield and Adelaide varieties with 529,33 kg / da grain yield were the notable varieties. The protein content values of these varieties were average and above average, it was concluded that they are candidates for variety recommended in Bursa conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15140
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gizem Metin.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons