Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15082
Title: Bursa ve çevresinde kapya tipi biber (Capsicum annum. L. var. conoides (Mill.) Irish) yetiştiriciliğinde farklı çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirilmesi
Other Titles: An evaluation of efficiency and quality for different species in cultivation of capia pepper (Capsicum annum. L. var conoides (Mill) Irish) in Bursa and surroundings
Authors: Akbudak, Nuray
Şahiner, Ayşenur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
0000-0001- 865-1410
Keywords: Kapya biber
Capsicum annuum L
Kalite kriterleri
Verim
Capia pepper
Quality criterias
Yield
Issue Date: 12-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahiner, A. (2019). Bursa ve çevresinde kapya tipi biber (Capsicum annum. L. var. conoides (Mill.) Irish) yetiştiriciliğinde farklı çeşitlerin verim ve kalite özelliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Biber hem dünyada hem de ülkemizde sevilerek tüketilen, içeriğindeki zengin mineral ve vitaminleri bakımından insan beslenmesine katkısı olan bir sebze türüdür. Kapya biberi [Capsicum annuum L. var. conoides (Mill.) Irish], uzun konik şekilli ve kırmızı rengini aldığında tüketilen bir biber tipi olup "salçalık" ya da "yağlık" biber olarak da adlandırılmaktadır. Taze olarak tüketilebildiği gibi, dondurulmuş, kurutulmuş veya közlenmiş olarak ya da salça, sos, baharat ve konserve olarak da tüketilebilmektedir. Bu projenin amacı, Bursa ve çevresinde yetiştirilen kapya tipi kırmızı biberde dokuz çeşit üzerinden yetiştiricilik yapılarak, bu çeşitlerin kalite analizleri karşılaştırılmıştır. Bursa ve çevresi için kalite kriterleri yüksek ve tüketici talebini karşılayan çeşitlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Denemeler kapsamında kullanılan çeşitlerin yaş meyve verimi (kg/da) başta olmak üzere (meyve rengi, meyve eti kalınlığı, meyve eni, meyve boyu, suda çözünür kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asit, karoten, likopen değerleri); çeşitlerin ortalama meyve ağırlık (g), meyve sayısı (adet/bitki), bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak yaş ağırlık, yaprak kuru ağırlık değerleri çeşitlere göre değişiklik göstermiştir. Çeşitler arasında en yüksek meyve verimi Burkap çeşidinden elde edilmiştir. Özellikle ilk üç hasattan alınan verimin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Pascha ve Burkap çeşitlerinin diğer çeşitlere göre kalite kriterleri Bursa ili ve çevresi için daha çok tercih edilmesi gerektiğini göstermiştir. Meyve eti rengi, Pascha, Burkap ve Belkanto çeşitlerinde; meyve eti kalınlığı ise Pascha çeşidinde en iyi sonuçları vermiştir.
Pepper is a kind of vegetable that has contributions to human nutrition with its compounds rich in mineral and vitamin, and that is fondly consumed both in our country and around the world. Capia pepper (Capsicum annum. L. var conoides (Mill) Irısh) is a kind of pepper that has a long conical shape and that is consumed when it gets red, it is also named as "pepper paste" and "for oil". It can be consumed freshly as well as frozen, dry or grilled or as a pepper paste, as sauce, as spice and as canned. The aim of this project is to compare the quality analysis of a variety kind of peppers by cultivating nine different kinds of red capia peppers grown in Bursa and surroundings. It is aimed to determine species that have high quality criteria and satisfy the consumer demand. The species that have been used in tests vary from species to species in terms of fresh fruit crops (the fruit color, fruit pulp, fruit length, water-soluble dry matter amount, pH, titratable acidity, carotene, lycopene values), average fruit weight, fruit number (per plant), plant height, leaf number, wet leaf weight, dry leaf weight. The highest fruit crop among all kinds has been obtained from the Burkap species. It is determined that the crop was highest especially in the first three harvests. It is demonstrated that compared to other kinds, the quality criteria of Pascha and Burkap species should be preferred more for the city of Bursa and surroundings. The fruit pulp color gave the best results in Pascha, Burkap and Belkanto species, while the fruit pulp thickness gave the best results in Pascha species.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15082
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYŞENUR _ŞAHİNER .pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons