Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1494
Title: Bayan Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarla başa çıkmada Kur'an-ı Kerim'e başvurmayla ilgili tutumları
Other Titles: Attitudes of female Qur'an teachers to refer to Qur'an on coping with daily issues
Authors: Hökelekli, Hayati
Şengül, Ayfer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dini başa çıkma
Kur’an kursu öğreticileri
Kur’an-ı Kerim
Kur’an’dan etkilenme
Özel etkilenme deneyimleri
Kur’an’la ilgili tutumlar
Religious coping
The holy Qur’an
Qur’an courses teachers
Affected by Qur’an
Special influence experiences
Attitudes about the Qur’an
Issue Date: 22-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, A. (2017). Bayan Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarla başa çıkmada Kur'an-ı Kerim'e başvurmayla ilgili tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarla başa çıkmada Kur'an-ı Kerim'e başvurma durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kur'an-ı Kerim, İslam inancına göre ilâhî bir kitaptır. İnananlar arasında onu okumak, dinlemek hatta okuma bilmeyenlerin sırf Mushafa bakması bile ibadet kabul edilir. İbadetin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, insanların psikolojik ve ruhsal durumları üzerinde de etkili olmaktadır. Müslüman bireyler hayatın akışı içerisinde Kur'an-ı Kerim'e her gün vakit ayıramayabilir. Fakat Kur'an kursu öğreticileri meslekleri gereği, Kur'an-ı Kerim'le her gün meşgul olmaktadır. Peki, bu birliktelik öğreticilerin psikolojik iyi olma durumlarına özel bir katkı sağlamakta mıdır? Öğreticiler, alfabesinin ötesine geçip Kur'an-ı Kerim'le varoluşsal bir ilişki kurabilmekte midir? Hayatın zorlukları karşısında kutsal metinler, öğreticilere bir referans sağlamakta mıdır? Kısaca öğreticilerin Kur'an-ı Kerim okur veya dinlerken yaşadıkları dînî ve psikolojik tecrübeler, konumuzun özünü oluşturmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki yaptığımız araştırmalar çerçevesinde, bu konuyla doğrudan alakalı akademik bir çalışmaya rastlayamadık. Bu durum da bizim için bir zorluk oluşturdu. Ve bazı verilerimizi destekleyemedik. Çalışmamız teorik ve alan araştırması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dini başa çıkma, Kur'an-ı Kursu öğreticilerinin genel profili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili genel tutumları ve psikolojide Kur'an-ı Kerim'den yararlanmanın imkanı incelenmiştir. İkinci bölümde ise mülakat yöntemiyle İstanbul ve Bursa'daki farklı ilçe müftülüklerinde görevli 35 Kur'an kursu öğreticisiyle yapılan alan araştırmasında, öğreticilerin Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi ve sorunlarla başa çıkmada ondan ne kadar yararlandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
The aim of this study is to examine the effects of appealing to Holy Qur'an on the attitudes of female Qur'an course teachers in coping with daily issues. Qur'an is a holy book according to Islamic belief. Reading and listening Qur'an or even only looking at the Moshaf for the ones who cannot read are accepted as an act of worship among the believers. Besides being a worship, Holly Qur'an has some influences onhuman psychology and moral situation. People may not spare a lot of time to reading it everyday in the course of life. However, as an occupational requirement, Quran course teachers are occupied by Quran every day. If this is the case, does this association make a special contribution to the psychological well-being of teachers? Are the teachers be able to go beyond the alphabet of it and establish an existential relationship with the Holy Qur'an? Do sacred texts constitute a reference point for the teachers in the face of difficulties of life? In short, the spiritual and the psychological experiences that the teachers undergo while reading and listening Qur'an constitutes the essence of our research. We must point out the fact that we could not find an academic work directly related to this topic in the framework of our research. This has also created a difficulty for us. This research is composed of both theoretical and practical frameworks. In the first section, after a general information about religious coping and profile of Qur'an teachers, the possibility of using Qur'an in coping with problems was examined. In the second section with an interview-based field research involving 35 Qur'an teachers who work at Istanbul and Bursa; the relationships of Qur'an teachers with the Holy Qur'an and to what extent they take the Qur'an as a reference point in coping with problems were tried to be figured out.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1494
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497562.pdf4.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons