Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1487
Title: Oksijen ile zenginleştirilmiş emme havasının LPG yakıtlı buji ateşlemeli bir motorun performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of oxygen enriched intake air on performance and exhaust emissions of a LPG fueled spark ignition engine
Authors: Erkuş, Barış
Çiçek, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Oksijen
LPG
Buji ateşlemeli motor
Egzoz emisyonları
Motor performansı
Oxygen
LPG
Spark ignition engine
Exhaust emissions
Engine performance
Issue Date: 24-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçek, A. (2018). Oksijen ile zenginleştirilmiş emme havasının LPG yakıtlı buji ateşlemeli bir motorun performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, LPG dönüşümü yapılmış bir buji ateşlemeli motorun emme havasının saf oksijen ile zenginleştirilmesiyle motorun performans (efektif güç ve moment) ve egzoz emisyonları (HC, CO, CO2, NOx) üzerine etkileri incelendi. Bu amaçla yapılan testler iki aşamada yapıldı. Bunlar %50 gaz kelebeği konumunda ve %100 gaz kelebeği konumunda yapılan testlerdir. Önce LPG yakıtı kullanılarak %50 gaz kelebeği konumunda 2000, 2500, 3000, 3500 ve 4000 devirlerde ilave oksijensiz referans deneyler yapıldı. Sonra her bir devir için ayrı ayrı olmak üzere 1,2-1,4-1,6-1,8 barda oksijen emme havasına ilave edilerek testler yapılmıştır (atmosfer havası ortalama 1 bar alınmıştır). Daha sonra %100 gaz kelebeği testleri için öncelikle her devirde referans testleri yapıldı. Fakat %100 gaz kelebeği konumu için oksijen ilavesi için sadece 1,2 bar oksijen ilavesi kullanıldı. Son olarak tüm sonuçlar incelendi. Elde edilen sonuçlar ile efektif verim ve efektif özgül yakıt tüketimi hesaplanarak diğer sonuçlarla birlikte değerlendirmeler yapıldı. LPG yakıtını alternatif yakıt olarak kullanan bir motorun emme havasına ilave oksijen verilmesiyle motor performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilileri ortaya konuldu.
In this work, suction air of spark ignition engine which its LPG transformation has been made, with the oxygen enrichment, effect on engine' performance (effective power & momentum) and exhaust emissions (HC, CO, CO2, NOx) have been analyzed. Within this purpose, tests have been made in two stages. These are the test which have been made on %50 throttle position and %100 throttle position. Reference experiments without oxygen have been made first by using LPG fuel, on %50 throttle with 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 car cycle. Then, for each car cycle, for each cycle, on 1,2-1,4-1,6-1,8 bar, tests have been done by being added into oxygen intake air (atmosphere air is calculated as 1 bar approximately). And then, for %100 gas throttles tests, especially on each car cycle, reference experiments have been done but for the %100 gas throttle position, for oxygen intake, only 1,2 bar oxygen insertion has been done. Finally, all results have been analyzed. With all results which have been gained, effective output and effective specific fuel consumption has been evaluted with all other results after having been calculated. Effects on engine performance and exhaust emission have been put by inserting oxygen into an engine suction air which has been used as alternative fuel.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1487
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504235.pdf3.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons