Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14865
Title: Örgütlerde yeniliğin entelektüel sermaye ve rekabet avantajı ilişkisine aracılık etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on mediation effect of organizaional innovation on the relationship between intellectual capital and competitive advantage
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Kara, Ceylan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Örgütsel yenilik
Organizational innovation
Entelektüel sermaye
Intellectual capital
Competitive advantage
Rekabet avantajı
Issue Date: 13-Dec-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, C. (2019). Örgütlerde yeniliğin entelektüel sermaye ve rekabet avantajı ilişkisine aracılık etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, örgütsel yeniliğin entelektüel sermaye ile rekabet avantajı arasındaki ilişkiye aracılık yapıp yapmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bursa’da otomotiv, gıda, metal ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren 11 büyük ve orta ölçekli işletmede çalışan 123 kişiden anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmanın bulguları hipotez edilen aracılık ilişkisinin zayıf da olsa bulunduğunu ortaya koymaktadır.
In this study, it is examined that whether the relationship between intellectual capital and competitive advantage is mediated by organizational innovation or not. In this manner, the data was collected from 123 employees working for 11 large and medium size companies operating in the sectors such as automotive, food, metal and textile in Bursa via a questionnaire. The findings revealed that there is a weak mediation effect of innovation on the relationship between intellectual capital and competitive advantage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14865
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CEYLAN_KARA.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons