Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEryılmaz, Mehmet-
dc.contributor.authorKara, Ceylan-
dc.date.accessioned2021-01-08T07:45:04Z-
dc.date.available2021-01-08T07:45:04Z-
dc.date.issued2019-12-13-
dc.identifier.citationKara, C. (2019). Örgütlerde yeniliğin entelektüel sermaye ve rekabet avantajı ilişkisine aracılık etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14865-
dc.description.abstractBu çalışmada, örgütsel yeniliğin entelektüel sermaye ile rekabet avantajı arasındaki ilişkiye aracılık yapıp yapmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bursa’da otomotiv, gıda, metal ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren 11 büyük ve orta ölçekli işletmede çalışan 123 kişiden anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmanın bulguları hipotez edilen aracılık ilişkisinin zayıf da olsa bulunduğunu ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is examined that whether the relationship between intellectual capital and competitive advantage is mediated by organizational innovation or not. In this manner, the data was collected from 123 employees working for 11 large and medium size companies operating in the sectors such as automotive, food, metal and textile in Bursa via a questionnaire. The findings revealed that there is a weak mediation effect of innovation on the relationship between intellectual capital and competitive advantage.en_US
dc.format.extentXIV, 118 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÖrgütsel yeniliktr_TR
dc.subjectOrganizational innovationen_US
dc.subjectEntelektüel sermayetr_TR
dc.subjectIntellectual capitalen_US
dc.subjectCompetitive advantageen_US
dc.subjectRekabet avantajıtr_TR
dc.titleÖrgütlerde yeniliğin entelektüel sermaye ve rekabet avantajı ilişkisine aracılık etkisi üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on mediation effect of organizaional innovation on the relationship between intellectual capital and competitive advantageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CEYLAN_KARA.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons