Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14827
Title: Emeklilik fon yöneticilerinin yatırım inançları üzerine yazın taraması
Other Titles: The literature review on investment beliefs of pension fund managers
Authors: Önkal, Dilek
Jansson, Magnus
Sonsino, Doron
Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.
0000-0002-3010-8421
Eryılmaz, Filiz
Keywords: Yatırım inançları
Yatırım felsefesi
Emeklilik kurumları
Sermaye piyasaları
Finansal piyasalar
Investment beliefs
Investment philosophy
Pension funds
Capital markets
Financial markets
Issue Date: 31-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Önkal, D. (2020). “Emeklilik fon yöneticilerinin yatırım inançları üzerine yazın taraması”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(38), 223-256.
Abstract: Son yıllarda emeklilik fonlarının yönetimine ilişkin yaklaşımda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin emeklilik fonlarının işletme modellerini ve yatırım işlevlerini nasıl tasarlamaları gerektiği konusunda derin etkileri olmuştur. Bu noktada emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının işleyişini nasıl algıladığı ve emeklilik fonu kuruluşlarının bu görüşleri ile müşterilerine nasıl bir değer katabilecekleri konusunda yatırım inaçlarını formüle etmeleri gerektiği anlaşılmıştır. Yatırım inançları temelde bir emeklilik fonunun gelecekteki performansını etkileyen yatırım felsefesi ve yatırım sürecindeki stratejik seçimlerini ele almaktadır. Bir diğer deyişle emeklilik kurumunun temel hedeflerinin ne olduğunu ve söz konusu temel hedeflere nasıl ulaşmayı hedeflediklerini göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak emeklilik fonlarına ait yatırım inançlarının neler olduğu ele alınacak ve ardından konu ile ilgili yapılan ampirik çalışmalara yer verilerek bu konuda gelecek çalışmalara önerilerde bulunulacaktır.
There has been a major change in the pension fund management approaches in recent years. This change had profound effects on how pension funds should design business models and investment functions. Thus, the perception of the pension funds about the capital market functions and how pension fund organizations should formulate their investment beliefs about adding value to their customers were prioritized. Investment beliefs mainly address the investment philosophy and strategic choices in investments that affect the future performance of a pension fund. In other words, they demonstrate what the main objectives of the pension fund are and how they aim to achieve these main objectives. Thus, the present study will initially discuss the theoretical meaning of pension fund investment beliefs, empirical studies on the topic will be reviewed, and recommendations for future studies will be presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/934408
http://hdl.handle.net/11452/14827
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2020 Cilt 21 Sayı 38

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_38_8.pdf733.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons