Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1475
Title: Yûnus Emre Divanı'nın Bursa nüshası (Giriş-metin-dil incelemesi-dizin)
Other Titles: Bursa copy of the Yûnus Emre's Di̇van introduction- Text- analysis-index
Authors: Şahin, Hatice
Kuybu, Ebru
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Yunus Emre
Divan
Bursa
Dil incelemesi
Language analysis
Issue Date: 29-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuybu, E. (2015). Yûnus Emre Divanı'nın Bursa nüshası (Giriş-metin-dil incelemesi-dizin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Yûnus Emre Divanı'nın Bursa nüshası işlenmiştir. Çalışma, giriş, imla özellikleri, ses bilgisi, şekil bilgisi, metin, dizin bölümlerinden oluşmaktadır. "GİRİŞ" bölümünde öncelikle Yûnus Emre'nin hayatı, eserleri, eserlerinin nüshaları tanıtılmış, Âşık Yûnus hakkında da genel bazı bilgiler verilmiştir. Bursa nüshası kısaca tanıtılmıştır. Daha sonra çalışmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi anlatılmıştır. "İNCELEME" bölümü, İmlâ Özellikleri, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri hatırlatılarak metindeki kelimeler imlâ, ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. İncelemeler örneklerle gösterilmiştir. "METİN" bölümü Yûnus Emre Divanı'nın Bursa nüshasının transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Nüshada Yûnus Emre'ye ait olmayan şirler içeren 31a-45a yaprakları dışındaki şiirler verilmiştir. Bu kısımlarda eserin her sayfası ve beyitler beşer beşer numaralandırılarak yazılmıştır. "DİZİN" bölümünde ise metnin dizini alınmış; madde başı kelimelerin kökenleri, anlamları, kelimelerin bağlamsal şartları göz önünde tutulmaya çalışılarak verilmiştir.
Bursa copy of the Yûnus Emre's was dealt in this study prepared as a master thesis. The study is formed with introduction, dictation, phonetic guide, and morphology, text, and index parts. Firstly, some information is given about Yûnus Emre's life, works, copies of his works and some general information is given about Âşık Yunus. in "INTRODUCTION PART". Bursa copy was introduced briefly. After that the topic, importance, aim and method of the study are given later. "ANAYLISIS" part consists of the subtitles of dictation, phonetic guide, morphology. Words in the text are analyzed in terms of dictation, phonetic guide; morphology after brief information is given about language features of Eski Anadolu Türkçesi. Anaysiess are shown with examples from the text. "TEXT PART" comprises of text transcript of copy of Yûnus Emre's Divan. In 31a-45a, there are no poems Yûnus Emre. Except that his poems are given. This part is written by giving numbers to every page and every five lines. Index of the text is given in "INDEX" part; the origins and the meaning of the words. Meanings of words are given by working to keep in mind the contextual conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1475
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427347.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons