Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1468
Title: Polimer-polimer hibrit nanolif yüzeylere proteaz enzimi immobilizasyonu
Other Titles: Protease immobilization on polymer-polymer hybrid nanofiber surfaces
Authors: Aykut, Yakup
Çevik, Haluk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Enzim immobilizasyonu
Elektro çekim
Hibrit nanolif
Nanoparçacık
Enzyme immobilization
Electrospinning
Hybrid nanofiber
Nanoparticles
Issue Date: 16-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik, H. (2016). Polimer-polimer hibrit nanolif yüzeylere proteaz enzimi immobilizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı yüksek spesifik yüzey alanına sahip olan polimerik hibrit nanoliflerden oluşmuş yüzeyler üretip bu yüzeyler üzerine fiziksel adsorpsiyon yöntemiyle proteaz enzimlerini immobilize ederek immobilizasyonun serbest enzimlere kıyasla aktivitesinde ve tekrarlı kullanımlarda stabilitelerindeki değişimleri gözlemlemektir. Bu kapsamda; poliamit 6, polivinil alkol, selüloz monoasetat, ve polikaprolakton gibi farklı özelliklerdeki polimerlerden albümin, gümüş nanoparçacık, kitosan ve selüloz tri asetat gibi yardımcı kimyasalların da nanolif yapısına katılımıyla hibrit nanolifler üretilmiş, elde edilen nanoliflere proteaz enzimleri immobilize edilerek enzim aktiviteleri ve tekrar kullanılabilirlikleri incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmaların sonucunda, fiziksel adsorpsiyonla enzim immobilizasyonunda selüloz asetat bazlı nanoliflerin yüzey olarak kullanımı en iyi sonuçları vermiştir. Nanolif yüzeyleri gluteraldehit ile aktifleştirildiğinde immobilizasyon verimliliği ve stabilitesi bir miktar artmıştır. Diğer taraftan polimer nanolif yapısına albümin, gümüş nanoparçacık, polianilin, kitosan ve selüloz tri asetat gibi kimyasalların katılımıyla elde edilen hibrit nanolif yapıların enzim immobilizasyonunda kullanımında belirgin verimlik ve stabilite artışı gözlemlenmemiştir.
The aim of this thesis study is to produce polymeric hybrid nanofibers which have extensivelly high spesific surface area, and investigate enzyme stability and reusability via immobilization protease enzymes on these nanofibers via physical adsorbtion method. Fort this purpose, hybrid nanofibers have been produced with addition of albumen, polyaniline, chitosan, silver nanoparticles and cellulose triacetate from various polymers such as polyamide 6, polyvynile alcohol, cellulose monoacetate and polycaprolactone. Protease ezymes were immobilized on these nanofibers and enzyme stability and reusabilities were inversigated. After experimental studies, the results have revealed that cellulose monoacetate based nanofibers in all these nanofibers show the best results for enzyme immobilization via physical adsorption method. When nanofiber surfaces are activated with glutaraldehyde, immobilization stability and reusability are increased a little bit. On the other hand, addition of second phase like albumen, chitosan, silver nanoparticles and cellulose triacetate in the structure of polymer nanofibers to form hybrid structure has not increased the stability and reusability reasonably.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1468
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455508.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons