Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-12-25T07:51:25Z-
dc.date.available2020-12-25T07:51:25Z-
dc.date.issued2018-07-31-
dc.identifier.citationÖlmezoğulları, N. ve Aldibekova G. (2018). “Kazakistan ekonomisinde petrolün rolü”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 669-705.tr_TR
dc.identifier.issn1302-2423-
dc.identifier.issn2564-6834-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/501869-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14598-
dc.description.abstractKazakistan’ın petrol sanayii, ülkenin ekonomik güvenliğinin ve bağımsızlığının ana unsurlarından biridir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Kazakistan’ın pazar ekonomisine geçiş sürecinde petrol endüstrisi ülkenin ekonomik gelişiminde öncelikli yer almıştır. Kazakistan’ın enerji sektörü, bağımsızlıktan sonra geniş çaplı dönüşümler yaşamış ve piyasanın serbestleşmesi ve endüstrinin düzenlenmesi ile önemli ölçüde geliştirilmiştir. Kazakistan’ın büyük petrol rezervlerine sahip olması ve dünya petrol piyasalarındaki olumlu gelişmeler, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve endüstriyel gelişimi açısından petrol piyasasını en umut verici sektör haline getirmiştir. Dolaysıyla, petrol piyasasındaki değişimler, özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülkenin ekonomik gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu makalede, 1991-2016 dönemi petrol fiyatındaki değişikliklerin önemli makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerini analiz ederek, Kazakistan ekonomisinde petrolün rolünü değerlendirmeye çalışacağız. Bunun yanı sıra dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Kazakistan ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını azaltmak için bazı önerilerde bulunacağız.tr_TR
dc.description.abstractThe oil industry of Kazakhstan is one of the main elements of economic security and independence of the country. After the collapse of the Soviet Socialist Republics, in the transition to a market economy in Kazakhstan, the country’s oil industry had a priority in the economic development. The energy sector of Kazakhstan has undergone extensive transformation since independence due to market liberalization and industry regulation in the country. In view of the positive situation in the world oil markets and large oil reserves in the country, the oil sector of Kazakhstan has become the most promising sector of its economic and industrial development. Thus, changes in the oil market, especially fluctuations in oil prices, strongly affect the economic development of the country. In this article, we will try to assess the role of oil in the economy of Kazakhstan, analyzing the impact of changing oil prices on the significant macroeconomic indicators in the period between 1991 and 2016. Some measures are proposed to reduce the negative consequences of fluctuations in world oil prices for the Kazakh economy.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPetrol rezervleritr_TR
dc.subjectPetrol üretimitr_TR
dc.subjectDünya petrol fiyatlarıtr_TR
dc.subjectPetrol ihracatıtr_TR
dc.subjectKazakistan ekonomisitr_TR
dc.subjectOil reservesen_US
dc.subjectOil productionen_US
dc.subjectOil exportsen_US
dc.subjectOil pricesen_US
dc.subjectKazakh economyen_US
dc.titleKazakistan ekonomisinde petrolün rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of petroleum in Kazakhstan economyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-5000-0904tr_TR
dc.identifier.startpage669tr_TR
dc.identifier.endpage705tr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue35tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciencestr_TR
dc.contributor.buuauthorÖlmezoğulları, Nalan-
dc.contributor.buuauthorAldibekova, Gulnaz-
Appears in Collections:2018 Cilt 19 Sayı 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_35_7.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons