Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14540
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-12-22T08:43:48Z-
dc.date.available2020-12-22T08:43:48Z-
dc.date.issued2019-09-14-
dc.identifier.citationSariyev, R. vd. (2019). "Azerbaycan propolislerinin fenolik madde içerikleri ve kalite açısından değerlendirilmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 38(2), 44-51.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/891652-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14540-
dc.description.abstractPropolisin antioksidan, antimikrobiyal, immunostimülan ve antitümöral gibi biyolojik etkileri, içeriğindeki fenolik bileşiklerden kaynaklanır. Fenolik bileşiklerin nitel ve nicel analizleri propolisin kalitesini değerlendirmede çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’dan toplanan ham propolislerde, faydalı biyolojik özellikleri bilinen fenolik bileşiklerin nitel ve nicel olarak analizini yapmak ve sonuçları değerlendirmektir. Propolis örnekleri Azerbaycan’ın 5 ilinde bulunan, toplam 14 farklı arılıktan, kovanın farklı kısımlarından kazınarak, 2018 sonbahar mevsiminde toplandı. Toplam 14 ham propolis örneğinde, 17 hedef fenolik bileşiğin (flavonoid ve fenolik asitler) HPLC-DAD sistemiyle analizi yapıldı. Analizi yapılan tüm örneklerde epigallokateşin gallat, kafeik asit, ferulik asit ve isoferulik asit tespit edildi. Propolisin toplandığı şehirlere göre propolis örnekleri arasında fenolik bileşikler ve miktarları bakından farklılıklar olduğu görüldü. Bu çalışmada Azerbaycan propolisinin kalitesinin genel olarak iyi olduğu ve fenolik madde içeriğinin Avrupa ve Türkiye’deki propolislere benzer olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractEvaluation of Content of Phenolic Compounds and Quality of Azerbaijan Propolis Biological effects of propolis such as antioxidant, antimicrobial, immunostimulan and antitumoral due to its phenolic compounds. Qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds is very important in evaluating the quality of propolis. The aim of this study is to make a qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds with known beneficial biological properties in raw propolis collected from Azerbaijan and to evaluate the results. Propolis samples were collected by scraping from the hives from 14 different apiaries located in five Azerbaijan provinces autumn of 2018. Seventeen target phenolic compounds (flavonoid and phenolic acids) were analysed in 14 raw propolis samples by HPLC-DAD system. Epigallocatechin gallate, caffeic acid, ferulic acid and isoferulic acid were detected in all analysed samples. Differences were determined for target phenolic compounds and levels for collected provinces. Quality of Azerbaijan propolis samples were generally good and content of phenolic compounds were similar with Europe and Turkish propolis.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAzerbaycantr_TR
dc.subjectPropolisen_US
dc.subjectFenolik bileşiklertr_TR
dc.subjectHPLC-DADtr_TR
dc.subjectAzerbaijanen_US
dc.subjectPhenolic compoundsen_US
dc.titleAzerbaycan propolislerinin fenolik madde içerikleri ve kalite açısından değerlendirilmesitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-1129-4118tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-3401-9186tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-5399-2395tr_TR
dc.identifier.startpage44tr_TR
dc.identifier.endpage51tr_TR
dc.identifier.volume38tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorSariyev, Rashad-
dc.contributor.buuauthorÇayci, Meltem-
dc.contributor.buuauthorOruç, Hasan Hüseyin-
Appears in Collections:2019 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_6.pdf386.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons