Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14540
Title: Azerbaycan propolislerinin fenolik madde içerikleri ve kalite açısından değerlendirilmesi
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
0000-0002-1129-4118
0000-0002-3401-9186
0000-0002-5399-2395
Sariyev, Rashad
Çayci, Meltem
Oruç, Hasan Hüseyin
Keywords: Azerbaycan
Propolis
Fenolik bileşikler
HPLC-DAD
Azerbaijan
Phenolic compounds
Issue Date: 14-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sariyev, R. vd. (2019). "Azerbaycan propolislerinin fenolik madde içerikleri ve kalite açısından değerlendirilmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 38(2), 44-51.
Abstract: Propolisin antioksidan, antimikrobiyal, immunostimülan ve antitümöral gibi biyolojik etkileri, içeriğindeki fenolik bileşiklerden kaynaklanır. Fenolik bileşiklerin nitel ve nicel analizleri propolisin kalitesini değerlendirmede çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’dan toplanan ham propolislerde, faydalı biyolojik özellikleri bilinen fenolik bileşiklerin nitel ve nicel olarak analizini yapmak ve sonuçları değerlendirmektir. Propolis örnekleri Azerbaycan’ın 5 ilinde bulunan, toplam 14 farklı arılıktan, kovanın farklı kısımlarından kazınarak, 2018 sonbahar mevsiminde toplandı. Toplam 14 ham propolis örneğinde, 17 hedef fenolik bileşiğin (flavonoid ve fenolik asitler) HPLC-DAD sistemiyle analizi yapıldı. Analizi yapılan tüm örneklerde epigallokateşin gallat, kafeik asit, ferulik asit ve isoferulik asit tespit edildi. Propolisin toplandığı şehirlere göre propolis örnekleri arasında fenolik bileşikler ve miktarları bakından farklılıklar olduğu görüldü. Bu çalışmada Azerbaycan propolisinin kalitesinin genel olarak iyi olduğu ve fenolik madde içeriğinin Avrupa ve Türkiye’deki propolislere benzer olduğu tespit edilmiştir.
Evaluation of Content of Phenolic Compounds and Quality of Azerbaijan Propolis Biological effects of propolis such as antioxidant, antimicrobial, immunostimulan and antitumoral due to its phenolic compounds. Qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds is very important in evaluating the quality of propolis. The aim of this study is to make a qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds with known beneficial biological properties in raw propolis collected from Azerbaijan and to evaluate the results. Propolis samples were collected by scraping from the hives from 14 different apiaries located in five Azerbaijan provinces autumn of 2018. Seventeen target phenolic compounds (flavonoid and phenolic acids) were analysed in 14 raw propolis samples by HPLC-DAD system. Epigallocatechin gallate, caffeic acid, ferulic acid and isoferulic acid were detected in all analysed samples. Differences were determined for target phenolic compounds and levels for collected provinces. Quality of Azerbaijan propolis samples were generally good and content of phenolic compounds were similar with Europe and Turkish propolis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/891652
http://hdl.handle.net/11452/14540
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2019 Cilt 38 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_2_6.pdf386.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons