Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1453
Title: Felsefe için yeni bir başlangıç olanaklı mı?: Nietzsche ve Heidegger'de felsefenin neliği üzerine bir soruşturma
Other Titles: Is a new beginning for philosophy possible?: An investigation of the whatness of philosophy in Nietzsche and Heidegger
Authors: Eren, Işık
Esenyel, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
Keywords: Felsefe
Yeni başlangıç
İnsan
Yaşam
Varlık
Sanat
Üst insan
Dasein
Philosophy
New beginning
Human
Life
Being
Art
Overman
Issue Date: 13-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Esenyel, A. (2016). Felsefe için yeni bir başlangıç olanaklı mı?: Nietzsche ve Heidegger'de felsefenin neliği üzerine bir soruşturma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir metafizik olarak gelişen Batı felsefesinin, insanlığın en önemli sorunları karşısında sözsüz kaldığı için sonlandığını düşünen Nietzsche ile Heidegger bu yüzden felsefenin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu ileri sürer. Bu yeni başlangıcı mümkün kılabilmek için her iki düşünür de felsefenin temellerini önce açığa çıkarmayı sonra da onları radikal bir şekilde dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hedefler. Fakat felsefenin mevcut temelleri bir kez yıkıldıktan sonra geriye yeniden inşa edilebilecek bir öğenin kalıp kalmadığı kuşkulu hale gelir. Böylelikle, felsefenin temellerinde meydana gelecek olan bir dönüşüm ve felsefedeki yeni başlangıç fikri belli ölçülerde bir risk içerir. Ancak buna rağmen, insanoğlunun en temel problemlerine yanıt verebilmek için hem Nietzsche hem de Heidegger felsefeyi yeniden tanımlama riskine girer. Bu yeni tanımlama sonucunda her iki düşünür için de felsefe, bilime değil fakat sanata yakın duran bir faaliyeti simgeler. Böylece Nietzsche'de felsefe insanın yaşamla bağını tesis edecek değerleri yaratan bir faaliyet haline gelirken Heidegger'de felsefe, insanın Varlıkla ilişkisini açığa çıkaran ve dile getiren bir tecrübeye dönüşür.
Nietzsche and Heidegger who think that Western philosophy which grew up as a metaphysics has come to an end since it became speechless against the most important problems of humanity, for this reason they assert that philosophy needs a new beginning. In order to achieve this new beginning, both philosophers aim in first place to expose the fundamentals of philosophy and then to change and transform them radically. But once the present fundamentals are demolished, the doubt remains whether there is any constituent left to build up again. So, a transformation of the fundamentals of philosophy and the idea of a new beginning in philosophy contains a certain level of risk. In spite of this, both Nietzsche and Heidegger take the risk to define philosophy anew in order to response to the most basic problems of humankind. With this new defining, for both thinkers philosophy symbolizes an action which does not stay close to science, but to art. Thus in Nietzsche, philosophy becomes an action which creates the values that bases the connection between human and life, whereas in Heidegger philosophy transforms into an experience which uncovers and brings into language the relation between human and Being.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1453
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
440055.pdf14.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons