Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1448
Title: KOBİ'lerde kurumsallaşma süreçleri kurumsallaşmanın KOBİ'lere etkileri ve perakende mağazacılık sektöründe örnek işletme modeli
Other Titles: Instituonalization processes in SMEs, SMEs effects of instituonalization and sample business modal in retail sector
Authors: Fırat, Zerrin
Candan, Ayşenur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
Keywords: KOBİ
Kurumsallaşma
Kurumsallaşma süreçleri
SME
Institutıonalization
Corporation process
Issue Date: 24-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Candan, A. (2018). KOBİ'lerde kurumsallaşma süreçleri kurumsallaşmanın KOBİ'lere etkileri ve perakende mağazacılık sektöründe örnek işletme modeli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
Abstract: KOBİ'ler Dünya ülkelerinde ve Türkiye'de ekonomide en çok karşılaşılan işletmelerdir. KOBİ'lerin ekonomideki etkinliğini arttırmak ve işletme yapılarını geliştirmek ülke ekonomilerine olumlu etkiler yapmaktadır. KOBİ'lerin karşılaştığı sorunların kaynağının büyük ölçüde kurumsallaşma eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Çalışmamızda KOBİ'ler hakkında genel bilgi verildikten sonra KOBİ'lere sağlanan destekler incelenmiştir. Sonrasında kurumsallaşmanın ne demek olduğu, önemi ve kurumsallaşma süreçleri açıklanmaktadır. Son bölümde kurumsallaşma süreçlerini yaşayan bir KOBİ örneği verilmiş ve işletmede yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda kurumsallaşmanın işletmeye etkileri ve sağladığı yararlara yer verilmiştir.
SME's are the most frenquently encountered economies in the world and in the Turkısh economiy.Increasing the efficiency of SMEs in the economy and strengthening their operating structures have positive effects on the country's economy. It seems that the sources of problems faced by SMEs are largely due to the lack of institutionalization. In our study, after providing general information about SMEs, support provided by SMEs was examined. Then, the meaning of institutionalization, the processes of prosperity and institutionalization are explained. In the last part, an example of an SME structuring the periods of institutionalization was given and the work done at the firm was evaluated. As a result of the evaluation, the positive effects of institutionalization on the operation and the obstacles to institutionalization are included.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1448
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501686.pdf8.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons