Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14463
Title: Outbreak of peracute urea toxicosis in sheep following the consumption of new packages of grain barley
Other Titles: Yeni Parti tane arpanın tüketilmesini takiben koyunlarda ortaya çıkan perakut üre zehirlenmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Oruç, Hasan Hüseyin
Çelik, Meltem
Şahintürk, Pınar
Gençoğlu, Hıdır
Keywords: Urea
Üre
Peracute toxicosis
Sheep
Perakut zehirlenme
Koyun
Issue Date: 11-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç, H. H. vd. (2015). "Outbreak of peracute urea toxicosis in sheep following the consumption of new packages of grain barley". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 81-84.
Abstract: The objective of this report was to describe peracute urea poisoning deaths in 84 Ile de France and Merinos breed sheep due to following the consumption of new packages of grain barley on July 30, 2014 in Ivrindi, Balıkesir, Turkey. The owner of the sheep and a local veterinarian reported that in the farm there were in total 800 sheep, and 325 of animals were fed with new packages of grain barleys and 84 of which were observed dead after feeding in three-four hours. Clinical signs in all affected animals prior to death were uneasiness and ataxia, incoordination, grinding teeth, salivation, severe struggling and bellowing, abdominal bloat, lateral recumbence, convulsions, and deaths occurred in one and half hour after first clinical signs. The presences of white urea particles were intensive especially at the bottom of the packages of barley. Urea, crude protein, nitrate and nitrite analysis were performed in barley samples. Analysed barley samples had quite high urea concentration (8.76%) and crude protein (27.81%). Anamnesis, clinical signs and laboratory analysis indicated peracute urea poisoning in sheep.
Bu çalışmanın amacı, 30 Temmuz 2015 tarihinde, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, yeni parti tane arpanın verilmesini takiben, Ile de France ve Merinos ırkı toplam 84 koyunun öldüğü perakut üre zehirlenmesini tanımlamaktır. 800 koyunun bulunduğu bu işletmede, yemlemede yeni parti arpanın yaklaşık 325 koyuna verilmesini takiben üç dört saat içinde 84 koyunun öldüğü yerel veteriner hekim ve hayvan sahibi tarafından bildirildi. Etkilenen hayvanlarda tedirginlik, ataksi, koordinasyon bozukluğu, diş gıcırdatması, salivasyon, şiddetli çabalama ve bağırtı, karında şişkinlik, yere yan yatma ve konvülzyonları takiben yaklaşık bir buçuk saat sonra ölümlerin görüldüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde beyaz renkli üre partiküllerinin arpa taneleri arasında özellikle çuval dibinde yoğun olarak bulunduğu gözlendi. Arpa numunesinin üre, ham protein, nitrat ve nitrit analizleri yapıldı. Arpa numunesinin yüksek oranda üre (%8.76) ve ham protein (%27.81) içerdiği tespit edildi. Bu olguda elde edilen anamnez bilgileri, klinik belirtiler ve laboratuvar analiz sonuçları koyunlarda üre ile perakut zehirlenmeyi işaret etmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423127
http://hdl.handle.net/11452/14463
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1-2_6.pdf252.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons