Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlpay, Halil Rıfat-
dc.contributor.authorErici, Esra-
dc.date.accessioned2019-11-07T08:14:52Z-
dc.date.available2019-11-07T08:14:52Z-
dc.date.issued2018-01-08-
dc.identifier.citationErici, E. (2018). Farklı iplikler ile farklı örgülerde dokunmuş kumaşların aşınma özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1436-
dc.description.abstractTekstil sektörünün birçok alanında yapılan araştırmalar ve yenilikler her geçen gün artmakta ve bu yenilikler sektörde yerini alarak geniş bir kullanım alanına yayılmaktadır. Özellikle kullanım alanlarının ve üretiminin artmasıyla dikkat çeken yapay liflerde mevcut özelliklerin iyileştirilmesi ve yenilik ihtiyacı mikrolif endüstrisinin hızla gelişmesine yol açmıştır. Mikroliflerin sahip olduğu özellikler iplik ve kumaş özelliklerini de doğrudan etkilediğinden kumaş oluşumunda da önemli bir yere sahiptir. Bir dokuma kumaşın aşınma dayanımını ve kullanım performansını doğrudan etkileyen faktörler, lif, iplik ve kumaş özellikleridir. Lif inceliği, iplik inceliği, lif uzunluğu, lif ve ipliğin eğrilebilmesi gibi özellikler kumaşın aşınma dayanımını etkilemektedir. Bir dokuma kumaş yapısının oluşabilmesi için gerekli olan atkı ve çözgü sıklıkları, atkı ve çözgü iplik numaraları ve örgü tipi kumaşların aşınma özelliklerini etkileyen önemli parametrelerdir. Bu çalışmada sabit çözgü sıklığında, farklı atkı sıklıklarıyla, farklı örgü tipleri kullanılarak, farklı iplik numaralarına sahip konvansiyonel ve mikrofilament polyester ipliklerle dokunmuş kumaşların aşınma özellikleri incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kumaş özellikleri bakımından verimli sonuçlar elde edilmiş ve mikrofilament ipliklerin kumaşların aşınma özelliklerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractResearches and innovations made in many fields of the textile industry are increasing day by day and these innovations are taking place in the sector and spreading to a wide use area. In particular, the improvement of existing properties in artificial fibers, which are attracting attention due to the increase in usage areas and production, and the need for innovation led to the rapid development of the microfibre industry. The properties possessed by microfibers also have an important role in fabric formation since they directly affect yarn and fabric properties. Factors that directly affect the abrasion resistance and handling performance of a woven fabric are fiber, yarn and fabric properties. Factors such as fiber tint, yarn tint, fiber length, fiber and yarn warp affect the wear resistance of the fabric. The weft and warp frequencies required for the formation of a woven fabric structure are important parameters affecting the weft and warp yarn counts and the wear characteristics of knitted fabrics. In this study, the wear characteristics of woven fabrics woven with conventional and microfilament polyester yarns with different yarn counts were examined using different weft types, with different weft frequencies, at constant warp frequency. As a result of this study, efficient results were obtained in terms of fabric properties and it was concluded that microfilament yarns affects the wear properties of fabrics positively.en_US
dc.format.extentVI, 48 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAşınma dayanımıtr_TR
dc.subjectÖrgü tipitr_TR
dc.subjectAtkı sıklığıtr_TR
dc.subjectKonvansiyoneltr_TR
dc.subjectMikrofilamenttr_TR
dc.subjectAbrasion resistanceen_US
dc.subjectWeave typeen_US
dc.subjectWeft densityen_US
dc.subjectConventionalen_US
dc.subjectMicrofilamenten_US
dc.titleFarklı iplikler ile farklı örgülerde dokunmuş kumaşların aşınma özelliklerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe investigation of abrasion properties of woven fabrics in different weaving with different yarnsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludag Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499430.pdf
  Until 2021-01-09
2.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons