Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1436
Başlık: Farklı iplikler ile farklı örgülerde dokunmuş kumaşların aşınma özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: The investigation of abrasion properties of woven fabrics in different weaving with different yarns
Yazarlar: Alpay, Halil Rıfat
Erici, Esra
Uludag Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Aşınma dayanımı
Örgü tipi
Atkı sıklığı
Konvansiyonel
Mikrofilament
Abrasion resistance
Weave type
Weft density
Conventional
Microfilament
Yayın Tarihi: 8-Oca-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erici, E. (2018). Farklı iplikler ile farklı örgülerde dokunmuş kumaşların aşınma özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Tekstil sektörünün birçok alanında yapılan araştırmalar ve yenilikler her geçen gün artmakta ve bu yenilikler sektörde yerini alarak geniş bir kullanım alanına yayılmaktadır. Özellikle kullanım alanlarının ve üretiminin artmasıyla dikkat çeken yapay liflerde mevcut özelliklerin iyileştirilmesi ve yenilik ihtiyacı mikrolif endüstrisinin hızla gelişmesine yol açmıştır. Mikroliflerin sahip olduğu özellikler iplik ve kumaş özelliklerini de doğrudan etkilediğinden kumaş oluşumunda da önemli bir yere sahiptir. Bir dokuma kumaşın aşınma dayanımını ve kullanım performansını doğrudan etkileyen faktörler, lif, iplik ve kumaş özellikleridir. Lif inceliği, iplik inceliği, lif uzunluğu, lif ve ipliğin eğrilebilmesi gibi özellikler kumaşın aşınma dayanımını etkilemektedir. Bir dokuma kumaş yapısının oluşabilmesi için gerekli olan atkı ve çözgü sıklıkları, atkı ve çözgü iplik numaraları ve örgü tipi kumaşların aşınma özelliklerini etkileyen önemli parametrelerdir. Bu çalışmada sabit çözgü sıklığında, farklı atkı sıklıklarıyla, farklı örgü tipleri kullanılarak, farklı iplik numaralarına sahip konvansiyonel ve mikrofilament polyester ipliklerle dokunmuş kumaşların aşınma özellikleri incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kumaş özellikleri bakımından verimli sonuçlar elde edilmiş ve mikrofilament ipliklerin kumaşların aşınma özelliklerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Researches and innovations made in many fields of the textile industry are increasing day by day and these innovations are taking place in the sector and spreading to a wide use area. In particular, the improvement of existing properties in artificial fibers, which are attracting attention due to the increase in usage areas and production, and the need for innovation led to the rapid development of the microfibre industry. The properties possessed by microfibers also have an important role in fabric formation since they directly affect yarn and fabric properties. Factors that directly affect the abrasion resistance and handling performance of a woven fabric are fiber, yarn and fabric properties. Factors such as fiber tint, yarn tint, fiber length, fiber and yarn warp affect the wear resistance of the fabric. The weft and warp frequencies required for the formation of a woven fabric structure are important parameters affecting the weft and warp yarn counts and the wear characteristics of knitted fabrics. In this study, the wear characteristics of woven fabrics woven with conventional and microfilament polyester yarns with different yarn counts were examined using different weft types, with different weft frequencies, at constant warp frequency. As a result of this study, efficient results were obtained in terms of fabric properties and it was concluded that microfilament yarns affects the wear properties of fabrics positively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1436
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
499430.pdf
  A kadar 2021-01-09
2.39 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons