Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1426
Title: Acil servise baş dönmesi ile başvuran hastaların prospektif incelenmesi
Other Titles: The prospective investigation of patients with dizziness in emergency department
Authors: Akköse Aydın, Şule
Aktaş, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Baş dönmesi
Vertigo
Dizziness
Emergency service
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktaş, A. (2018). Acil servise baş dönmesi ile başvuran hastaların prospektif incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Baş dönmesi hem en sık görülen şikayetlerden hem de acil servis ve polikliniklere en sık başvuru nedenlerinden biridir ve etyolojisine yönelik yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine baş dönmesi ile başvuran hastalar, 24.10.2017 – 01.05.2018 tarihleri arasında prospektif olarak incelenmiştir. Baş dönmesi ile başvuran hastalardaki santral nedenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda nörolojik sistemi değerlendirmek için kullanılan muayene, testler ve tetkikler açısından hastalar incelendiğinde; Romberg testi pozitif olan hastaların %7,7'de, dismetrisi olan hastaların %15,8'de ve disdiadokinezisi olan hastaların %16,7'de beyin magnetik rezonans görüntülemede akut-subakut enfarkt saptanmıştır. Muayenede horizontal nistagmusu olan 5 hastanın hiçbirinde akut- subakut enfarkt saptanmazken (%0), nistagmusu olmayan 45 hastanın 3'ünde (%6,7) akut-subakut enfarkt saptanmıştır. Sonuç olarak vertigo hastalarını değerlendirirken, santral vertigo nedenlerini atlamamak için nörolojik semptomların sorgulanması ve eksiksiz bir nörolojik muayene yapılması gereklidir.
Dizziness is one of the most common complaints as well as the most frequent reason for referral to emergency services and outpatient clinics and because of this it is important to study the etiology of dizziness. In this study, the patients who applied to Uludag University Medical Faculty Hospital Emergency Department with dizziness were studied prospectively between 24.10.2017-01.05.2018. It is aimed to determine the central causes of the applicants who had been dizzy. In our study; acute-subacute infarction was found in brain MRI in 7,7% of patients with positive Romberg test, 15,8% of patients with dysmetria and 16,7% of patients with dysdiadokinezia. Acute-subacute infarction was found in 3 patients (6,7%) of 45 patients without nystagmus, while no acute-subacute infarction was detected in any of the 5 patients with horizontal nystagmus (0%). When evaluating vertigo patients, the careful examination of neurological symptoms is essential for not to avoid central vertigo causes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1426
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508421.pdf863.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons