Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14238
Başlık: Surimi ve surimi ürünleri
Diğer Başlıklar: Surimi and surimi based products
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Çetin, Ece
Temelli, Seran
Anahtar kelimeler: Surimi
Surimi
Surimi ürünleri
Üretim
Teknoloji
Surimi based products
Production
Thecnology
Yayın Tarihi: 17-Eyl-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, E. ve Temelli, S. (2012). "Surimi ve surimi ürünleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 (1), 51-55.
Özet: En tipik balık ürünlerinden biri olan surimi ve ürünleri, yağ oranının düşük, protein oranının yüksek ve uzun raf ömrüne sahip olması nedeni ile başta Uzakdoğu olmak üzere birçok ülkede tüketicilerin artan talebi ile geniş bir tüketim alanı bulmaktadır. Son yıllarda farklı balık türleri hatta farklı hayvan türleri kullanılarak da üretilen surimi ürünlerinin üretim teknolojileri az çok değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak aynıdır. Bu derlemede, geleneksel surimi üretim teknolojisi, çoğunluğu kamaboko olarak adlandırılan farklı ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan temel teknolojiler ile ilgili güncel bilgilere yer verilmiştir.
Surimi and surimi products, one of the typical fish products are increasingly on demand and find market primarily in Far Eastern and in a many other countries worldwide due to their low fat amounts, high protein contents, and longer shelf lives. Surimi produced by using various fish species, even different animal species meats in recent years have similar production technologies with minor differences. In this review, traditional surimi production technology, various products of which most are named as kamaboko, their main technologies used and up to date information is addressed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144368
http://hdl.handle.net/11452/14238
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 31 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_1_8.pdf159.21 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons