Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14238
Title: Surimi ve surimi ürünleri
Other Titles: Surimi and surimi based products
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Çetin, Ece
Temelli, Seran
Keywords: Surimi
Surimi
Surimi ürünleri
Üretim
Teknoloji
Surimi based products
Production
Thecnology
Issue Date: 17-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, E. ve Temelli, S. (2012). "Surimi ve surimi ürünleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 (1), 51-55.
Abstract: En tipik balık ürünlerinden biri olan surimi ve ürünleri, yağ oranının düşük, protein oranının yüksek ve uzun raf ömrüne sahip olması nedeni ile başta Uzakdoğu olmak üzere birçok ülkede tüketicilerin artan talebi ile geniş bir tüketim alanı bulmaktadır. Son yıllarda farklı balık türleri hatta farklı hayvan türleri kullanılarak da üretilen surimi ürünlerinin üretim teknolojileri az çok değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak aynıdır. Bu derlemede, geleneksel surimi üretim teknolojisi, çoğunluğu kamaboko olarak adlandırılan farklı ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan temel teknolojiler ile ilgili güncel bilgilere yer verilmiştir.
Surimi and surimi products, one of the typical fish products are increasingly on demand and find market primarily in Far Eastern and in a many other countries worldwide due to their low fat amounts, high protein contents, and longer shelf lives. Surimi produced by using various fish species, even different animal species meats in recent years have similar production technologies with minor differences. In this review, traditional surimi production technology, various products of which most are named as kamaboko, their main technologies used and up to date information is addressed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144368
http://hdl.handle.net/11452/14238
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2012 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_8.pdf159.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons