Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1416
Title: Bizans Manastırlarında seküler işgücü istihdamı (7.-15. yüzyıllar)
Other Titles: Monastic recruitment of lay labor in Byzantium (7th-15th centuries)
Authors: Kılıç, Şahin
Bamyacı, Hıdır Nezih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Bizans manastırları
Bizans manastır belgeleri
Bizans'da ekonomik ve toplumsal hayat
Ortaçağ'da meslekler ve gündelik yaşam
Byzantine monasteries
Byzantine monastic documents
Economic and social life in Byzantium
Professions and everyday life in the medieval era
Issue Date: 5-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bamyacı, H. N. (2015). Bizans Manastırlarında seküler işgücü istihdamı (7.-15. yüzyıllar). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü.
Abstract: Bu çalışma 7. ve 15. yüzyıllar arasını kapsayan dönemden günümüze ulaşan Bizans Manastır belgeleri ışığında ve Bizans manastırlarının toplumla ilişkisi genel çerçevesi içinde seküler işgücü olarak, bir başka deyişle herhangi bir manastır cemaati üyesi olmayıp ücretli emek olarak Bizans manastırlarında kalıcı veya geçici olarak istihdam edilmiş belli başlı meslek gruplarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra bu meslek gruplarının manastırla ilişkisi incelenmeye, bu ilişkiyi belirleyen ilke ve sınırlamaları ortaya koyulmaya çalışılmakta ve bu ilke ve sınırlamalar üzerinde belirleyici rol oynayan dini, düşünsel ve toplumsal kimi gelişmelerin meslek grupları ile manastırlar arasındaki ilişkinin tabiatında yarattığı değişimlere tarihsel perspektif ile değinilmektedir.
This study aims to specify main groups of profession which were temporarily or permanently recruited by Byzantine monasteries as secular labor, i.e. not being a member of any monastic community and employed as paid workers, in the light of surviving Byzantine monastic foundation documents, which covers the period of 7th -15th centuries, and within the general framework of the Byzantine monasteries and their relationship with society. Besides that, these professions' relation with the monasteries is tried to be analyzed, the principles and limitations which shape this relationship are tried to be clarified, and religious, intellectual and social developments which play a decisive role over these principles and limitations by altering nature of the relation between the professions and the monasteries will be mentioned with a historical perspective.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1416
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427337.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons