Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14124
Title: İlk dönem sûfîlerinin peygamber ve sünnet anlayışları
Authors: Yıldırım, Ahmet
Keywords: Kur’ân-ı Kerim
Hz. Peygamber
Sünnet
İmanın gereği
Tavsiyeler
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, A. (2000). "İlk dönem sûfîlerinin peygamber ve sünnet anlayışları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 393-400.
Abstract: İslâmî disiplinlerin bir konuda öncelikle başvuracakları temel kaynaklarından ilki Kur’an’dır. Kur’an bu konumunu Allah kelamı ve ilâhi emirlerin yazılı bir metni olmasından almaktadır. Hz. Peygamber (s.a) ise Kur’an’ı tebliğ, tebyîn ve uygulayan Allah’ın elçisidir. Bu yüzden dini ilimlerle alaka duyan herkes gibi sûfiler de Hz. Peygamber’e ve gerek teorik ve gerekse pratik açıdan O’nun sünnetine büyük önem vermiş ve ilgilenmişlerdir. Öncelikle âdâb konuları olmak üzere sünnete olan bağlılıkları dikkat çekicidir. Özellikle ilk tasavvuf klasiği kabul edilen Ebû Nasr Serrâc (ö.378/988) el-Luma’ adlı eserinde sûfîlerin peygamber ve sünnet telakkisiyle ilgili önemli bilgilere yer verdiğini görmekteyiz.
Description: Atıf alanında belirtilen sayfa numaraları derginin basılı halinden alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144004
http://hdl.handle.net/11452/14124
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2000 Cilt 9 Sayı 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_9_20.pdf154.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons