Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1410
Title: Spirulina platensis'ten farklı ortam koşullarında biyokütle ve gama-linolenik asit üretimi
Other Titles: Biomass and gamma-linolenic acid production by Spirulina platensis under different growth conditions
Authors: Bayizit, Arzu Akpınar
Cebeci, Oya Irmak Şahin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Spirulina platensis
Yağ asidi
GLNA
N sınırlaması
Sıcaklık
Fatty acid
N limitation
Temperature
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cebeci, O. I. Ş. (2015). Spirulina platensis'ten farklı ortam koşullarında biyokütle ve gama-linolenik asit üretimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında azot sınırlamasının (%25, %50, %75 ve %100 N konsantrasyonu) ve sıcaklık değişiminin (25°C ve 30°C) Spirulina platensis türünde biyokütle verimi, protein, lipid, toplam fenolik madde ve antioksidan kapasitesi ile yağ asidi profili üzerine etkisi araştırılmıştır. Sıcaklık artışıyla genel anlamda biyokütle miktarı artarken kuru ağırlıkta azalma meydana gelmiştir. Bununla birlikte, en yüksek lipid miktarının elde edildiği 25°C %25 N konsantrasyonlu Spirulina besi ortamı örneklerinin dışında (A50Lipid; %12,31±1,72) tüm örneklerde sıcaklığın 30°C'ye yükselmesi ile protein, lipid, toplam fenolik madde ve toplam karotenoid miktarları en yüksek düzeyde bulunmuştur. En yüksek protein C100: %80,0419; C75: %78,8284; C25: %77,8715, lipid C75: %4,3393; C25: %3,5714, toplam fenolik madde C25: 1,4717±0,30 mg g-1 GAE; C75: 1,4536±0,07 mg g-1 GAE, toplam karotenoid C75: 0,1194±0,02 mg g-1; D75: 0,0953±3,35 mg g-1 olarak 30°C'de geliştirilen örneklerde ulaşmışlardır. Bununla birlikte en yüksek PUFA değerleri D75: %42,6098; D100: %41,3657; D50: %36,3536 ile 30°C'de en yüksek değerlere ulaşırken, GLNA B100: %24,7354; B75: %23,7851; D75: %23,2055 ile hem 25°C'de hem de 30°C'de yüksek değerler vermiştir.
In this thesis, the limitation of nitrogen (25%, 50%, 75% and 100% N concentration) and temperature fluctuations (25°C and 30°C) on Spirulina platensis biomass yield, protein, lipids, total phenolic and antioxidant capacity with fatty acid profile were investigated. The temperature increase has occurred in general decrease in the amount of biomass with an increase of dry weight. Besides the sample 25°C + 25% N Spirulina medium that gave the highest level of the lipid accumulation (A50 lipid; % 12,31 ± 1,72), for all growth trials, with rising the temperature to 30°C, protein, lipid, total phenolic and total carotenoid contents were also reached its highest value. The highest protein content was determined in samples C100: 80,0419%, C75: 78,8284% and C25: 77,8715%, with lipid in C75: 4,3393% and C25: 3,5714%; total phenolics in C25: 1,4717 ± 0,30 mg g-1 GAE and C75: 1,4536 ± 0,07 mg g-1 GAE; and total carotenoids in C75: 0,1194 ± 0,02 mg g-1 and D75: 0,0953 ± 3.35 mg g at 30°C. Consequently, the highest PUFA values were found in D75: 42,6098%, D100: 41,3657% and D50: %36,3536 at 30°C, whereas GLNA was in B100: 24,7354%, B75: 23,7851% and D75: 23,2055%. GLNA values were significantly high both during growth at both 25°C and 30°C.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1410
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426023.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons