Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14082
Başlık: Amylin ve glukoz homeostazisi üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: Amylin and its effects on glucose homeostasis
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Güzel, Saime
Güneş, Nazmiye
Anahtar kelimeler: Amylin
Insulin
Pancreas
Gastric emptying
İnsülin
Pankreas
Mide boşalması
Yayın Tarihi: 30-Haz-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güzel, S. ve Güneş, N. (2011). "Amylin ve glukoz homeostazisi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 65-72.
Özet: The pancreatic hormone amylin is co-secreted with insulin by beta-cells in response to nutrient intake. Studies performed in experimental animals have provided evidence that amylin may have several effects associated with carbohydrate metabolism. Amylin is a potent inhibitor of gastric emptying. This effect appears to require an intact vagus nerve and it is over-ridden by hypoglycaemia. These observations, coupled with the identification of putative amylin receptors in the area postrema of the hindbrain (a region implicated in the regulation of gastric motility) suggest that the effects of amylin on gastric emptying are mediated, at least in part, by the central nervous system. There is also evidence that amylin acts to inhibit food intake, an action which is distinct from its effects on gastric emptying. In addition, amylin has been shown to inhibit amino acid-stimulated glucagon secretion, suggesting that it may reduce endogenous glucose production in the postprandial period. This paper is intended to give a overview of amylin, a new pancreatic hormone, and its effects on glucose homeostasis.
Pankreatik bir hormon olan amylin gıda alımına cevap olarak insülinle birlikte pankreasın beta hücrelerinden salgılanır. Hayvanlarda yapılan bazı çalışmalar amylinin glukoz homeostazisi üzerine etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Amylin mide boşalmasının kuvvetli bir inhibitörüdür. Bu etkiyi vagus siniri aracılığı ile yapmaktadır. Yapılan araştırmalarla arka beyinin area postrema bölgesinde amylin reseptörleri tanımlanmış ve amylinin mide boşalması üzerindeki etkilerinin bir kısmını merkezi sinir sistemi aracılığı ile gerçekleştirdiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca amylin mide boşalması üzerine olan etkisinden farklı olarak gıda alımını da inhibe etmektedir. Buna ek olarak amylinin amino asitlerin uyardığı glukagon sekresyonunu da inhibe ederek gıda alımı sonrası endojen glukoz üretimini düşürebileceği de ortaya koyulmuştur. Bu derleme, yeni bir pankreatik hormon olan amylin ve glukoz homeostazisi üzerine etkileri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144395
http://hdl.handle.net/11452/14082
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 30 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
30_1_12.pdf430.71 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons