Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14031
Title: Kadın icracılar bağlamında Balıkesir düğün törenlerinde mani icrası
Other Titles: Mani performing in Balıkesir wedding ceremonies context of woman performers
Authors: Yolcu, Mehmet Ali
Keywords: Mani
Türk halk şiiri
Mani icrası
Düğün törenleri
Balıkesir
Turkish folk poem
Mani performance
Wedding ceremonies
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yolcu, M.A. (2012). “Kadın icracılar bağlamında Balıkesir düğün törenlerinde mani icrası”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 113-132.
Abstract: Mani, Türkçenin kullanıldığı hemen her coğrafyada var olan en yaygın halk şiiridir. Çeşitli Türk şivelerinde ve ağızlarında farklı adlarla varlığını sürdürmektedir. Bu yaygınlığından dolayı maniler, kendine özgü icra geleneği oluşturmuş ender türlerden biridir. Balıkesir’de mani söyleme geleneği, halkın deneyimlerinden etkilenerek biçimlenmiş, belirli kurallarıyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bu gelenek içinde düğün törenleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu yazı, halkbilimi alan araştırması yöntemlerine bağlı olarak derlenmiş malzeme üzerinde yapılan incelemeye dayanmaktadır. Ayrıca Performans Teori’nin temel yaklaşımlarına göre, Balıkesir’deki düğün törenleri bağlamında kadın icracıların mani söylemesi, çeşitli öğeleriyle birlikte tartışılacaktır.
Mani is the most common folk poem used nearly in every geographical region where Turkish is spoken. It keeps its existence in various Turkish dialects and accents in different names. Because of that commonness, manis are one of the rare kinds that formed its original performing tradition. The tradition of performing manis in Balıkesir, with distinctive rules depending on folks’ experiences, has reached today. Wedding ceremonies are important in this tratidion. This article is based on analysis that was compiled materials due to methods of folklore field research. In this article, according to Performance Theory’s fundamental approaches, performing manis of female in Balıkesir wedding ceremonies are going to be argued with its various components.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214282
http://hdl.handle.net/11452/14031
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_7.pdf378.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons