Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14029
Title: A comparison of social networks: Native and immigrant women of İnegöl
Other Titles: Sosyal ağların karşılaştırılması: İnegöl’ün yerli ve göçmen kadınları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Zafer, Ayşenur Bilge
Keywords: Social network analysis
İnegöl
Native
Immigrant
Women
Sosyal ağ analizi
Yerli
Göçmen
Kadınlar
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zafer, A.B. (2012). “A comparison of social networks: Native and immigrant women of İnegöl”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 85-102.
Abstract: İnegöl country of Bursa city has been a settling area where substantial amount of different immigrant groups have settled. In this article, social network structures of native and immigrant women of İnegöl are tried to be analyzed and also compared. The study uses ‘ego networks’ as a methodology. Social network structures are demonstrated through a visualization package built into Ucinet / Netdraw. Different groups, which have experienced different migration and acculturation processes, exhibit different social network structures. This study shows us how different cultural groups can be compared with social network analysis method.
Bursa’nın İnegöl ilçesi geçmişten bu yana farklı ve çok sayıda göçmen grubun gelip yerleştiği bir yerleşim bölgesi olmuştur. Bu makalede, İnegöl’ün yerli ve göçmen kadınlarının sosyal ağ yapıları analiz edilmeye ve karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ‘ego ağı’ kullanılmış, sosyal ağ yapıları Ucinet/Netdraw görselleştirme programı vasıtasıyla gösterilmiştir. Farklı göç ve kültürleşme süreçlerinden geçen çeşitli grupların birbirlerinden farklı sosyal ağ yapıları sergiledikleri görülmüştür. Çalışma, birbirinden farklı kültürel grupların sosyal ağ analizi yöntemi ile nasıl karşılaştırılabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214287
http://hdl.handle.net/11452/14029
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_5.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons