Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14027
Title: Gazzîzâde Abdüllatif’in kaleminden Bursa dergâhları
Other Titles: Bursa dervish lodges: From the perspective of Gazzîzâde Abdüllatif
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi.
Öcalan, Hasan Basri
Keywords: Osmanlı
Şehir monografisi
Bursa
Tasavvuf
Dergâh
Ottoman
City monographs
Sufism
Dervish lodge
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcalan, H.B. (2012). “Gazzîzâde Abdüllatif’in kaleminden Bursa dergâhları”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 43-64.
Abstract: Bursa Osmanlı tarihinde önemli yeri olan şehirlerden birisidir. İstanbul’un fethiyle birlikte bu önem ikince dereceye düşmüş ise de, diğer şehirlere nazaran belli bir derece devam etmiştir. Özellikle tasavvuf tarihi açısından Bursa, İstanbul’u beslediği gibi, Mısriyye ve Celvetiyye gibi iki önemli tarikatın kurulmasına ev sahipliği de yapmıştır. Bursa hakkında on kadar şehir monografisinin yazılması da bu öneminden kaynaklanmaktadır. Bu makalede söz konusu monografilerden birisi olan ve Gazzîzâde Abdüllatif tarafından yazılan Hülasatü’l-Vefeyât adlı eserden hareketle Bursa tasavvuf tarihi ve dergâhları hakkında bilgi verilmektedir.
Bursa has an important place in Ottoman history. Altough it had lost some of its importance after the conquest of istanbul, it had always been a privileged place in Ottoman empire. Two important dervish ways Mısriyye and Celvetiyye, was founded in Bursa on the one hand and Istanbul has been benefited from Bursa's mystical movements on the other. Because of this importance, there were about ten city monographs about Bursa. In this article, by considering the monograph, Hülasatü'l-Vefeyât which was written by Gazzîzâde Abdüllatif, an information is given about Bursa mystical history and dervish lodges.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214292
http://hdl.handle.net/11452/14027
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_3.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons