Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14007
Title: Emir Sultan (Mehmed El-Buhârî) Vakfı’nın mali tarihi (1608-1634)
Other Titles: Foundation for financial history of Emir Sultan (Mehmed El-Buhari) (1608-1634)
Authors: Orbay, Kayhan
Keywords: Bursa
Emir Sultan
Vakıf
Mali tarih
Celali
Waqf
Financial history
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orbay, K. (2012). “Emir Sultan (Mehmed El-Buhârî) Vakfı’nın mali tarihi (1608-1634)”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 23-42.
Abstract: Bu çalışma Bursa’da kurulu Emir Sultan vakfının 17.yy başındaki mali tarihini incelemektedir. Emir Sultan vakfı bölgeden ciddi miktarda kırsal gelir elde eden ve Bursa şehrinde varlıkları bulunan devasa bir vakıfdır. Vakıf Celali işgali sonucu 1608 ve 1609 yıllarında mali sıkıntılar yaşamış ancak 1610 ve sonrasında bu sıkıntıları aşabilmişdir. Kısmen yerel koşullardan, kısmen vakfın artan istihdamının yarattığı ilave masraflardan 1616 ve 1617 yılları ile 1620’lerin başlarında vakıfda mali sıkıntıların oluştuğu görülmektedir. Bu çalışma gelir ve gider tablolaları ve fiyat verilerini de içermektedir. Böylece Emir Sultan vakfı ve Bursa iktisadi tarihine yönelik daha kapsamlı çalışmaları teşvik etmesi amaçlanmaktadır.
This study examines the financial history of the waqf of Emir Sultan in the early 17th century. The waqf of Emir Sultan, one of the largest waqfs in Bursa, derived vast rural income from the Bursa region and held considerable urban revenue sources in the town. The waqf experienced financial hardship due to the Celali invasion in 1608 and 1609 but recovery came soon in 1610. Financial difficulties reappeared in 1616 and 1617 and again in the 1620s due partially to the local conditions and partially to the rising cost of increased enployment. The present study provides tables for the income and expenditures of the waqf and for the foodstuff prices. Thus it aims to stimulate further studies on the waqf of Emir Sultan and on the economic history of Bursa.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214283
http://hdl.handle.net/11452/14007
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_2.pdf557.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons