Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14006
Title: 19. Yüzyıl başlarında Bursa’da âyanlık ve âyanlık mücadelesi̇
Other Titles: The ayanship and the struggle for being the chief of ayans in early 19th century Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Günay, Nilüfer Alkan
Keywords: Bursa
Âyan
Sürgün
Mahkeme
Cizyedârzâde
Mizânî Hacı Ali Ağa
Âyan (dignitaries)
Exile
Court
Issue Date: 6-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, N.A. (2012). “19. Yüzyıl başlarında Bursa’da âyanlık ve âyanlık mücadelesi̇”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(22), 1-22.
Abstract: Toplumun ileri gelen kimseleri olarak âyan, 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar Osmanlı şehir yönetiminin baş aktörü konumundadır. Âyanlar Çağı da denilen bu dönemde ortaya çıkan âyan aileleri imparatorluğun birçok yerinde bulundukları bölgenin fiilî hâkimiyetini ele geçirmişlerdir. Yapılan araştırmalar bu süreçte Bursa’da da âyanlığın güçlendiğini ve bir takım âyan ailelerinin türediğini göstermektedir. Bu makalede konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içerdiği tespit edilen Bursa’da Âyanlık Mücâdeleleri adlı risâleye dayanılarak, 19. yüzyıl başlarında Bursa’da âyanlık ve âyan reisliği için yapılan mücadeleler ele alınmıştır.
As being the dignitaries of society, âyan was the central figure of the Ottoman urban administration from 18th century to the second quarter of the 19th century. In this period, also called as “the age of âyans”, âyan families obtained de facto control in the regions they resided in. The researches about this process reveal that, âyan gained power and some âyan families arose in Bursa too. In this paper, relying on the pamphlet (risâle) named Bursa’da Âyanlık Mücâdeleleri, I will take into account the ayanship and the struggles for being the chief of âyans in Bursa at the beginnings of 19th century.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214280
http://hdl.handle.net/11452/14006
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_22_1.pdf531.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons