Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1399
Title: Postyapısalcı siyasal epistemoloji
Other Titles: Poststructuralist political epistemology
Authors: Sarıbay, Ali Yaşar
Gayırhan, Günhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
0000-0001-5564-0601
Keywords: Epistemoloji
Klasik epistemoloji
Siyasal epistemoloji
Postyapısalcılık
Postyapısalcı epistemoloji
Postyapısalcı siyasal epistemoloji
Hakikat
Anarşizm
Epistemology
Classical epistemology
Political epistemology
Poststructuralist epistemology
Poststructuralist political epistemology
Truth
Anarchism
Issue Date: 21-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gayırhan, G. (2018). Postyapısalcı siyasal epistemoloji. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Postyapısalcı siyasal epistemoloji adlı bu çalışma temel olarak siyaset felsefesi-epistemoloji arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarmıştır. Siyasal epistemoloji kavramlaştırması da bu ilişkinin kuruluş şeklini ifade eder. Bunun için ilk olarak, klasik epistemoloji geleneğinin siyaset felsefesi ile kurmuş olduğu ilişki vurgulanmıştır. Bu ilişkinin hakikat dolayımı ile kurulduğu ifade edilmiştir. Buna göre klasik epistemolojiden temellenen siyasal epistemoloji kavramlaştırması hakikatçi iddialara sahiptir. Postyapısalcı epistemoloji ise klasik epistemolojinin karşısında konumlanır. Klasik epistemolojinin hakikatçi iddiaları postyapısalcı epistemoloji tarafından kabul edilmez. Postyapısalcılık, siyasal epistemoloji kavramlaştırması üzerine tekrar düşünme fırsatı sunmaktadır. Bu bizi hakikat temelli olmayan bir siyasal epistemoloji kavramlaştırmasına götürür. Postyapısalcı siyasal epistemolojinin sahip olduğu anarşist içerimler bu noktada açığa çıkar.
This work, titled "Poststructuralist Political Epistemology" basically brings political philosophy-epistemology relations to forefront. Political epistemology conceptualisation verbalize the way of establishing this relation. Thus; firstly the relation between political philosophy and the tradition of classic epistemology has been emphasized. Then, has been expressed that this relation established with truth mediation. According to that; political epistemology conceptualisation which has been rooted from classical epistemology, has some truth claims. Poststructuralist political epistemology however; is on a position opposite of classical epistemology. Truth claims of classical epistemology are not accepted by poststructuralist epistemology. Poststructuralism is give an opportunity to rethink about conceptualisation of political epistemology. By this means; we reach a political epistemology conceptualisation which has not truth-based. And at this point, anarchist implications of poststructural political epistemology are revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1399
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
509414.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons