Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1394
Title: Sıçan kırık iyileşmesi modelinde koenzim Q10 etkisi
Other Titles: Coenzyme Q10 effect in rat fracture healing model
Authors: Akesen, Burak
Aycan, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kırık iyileşmesi
Koenzim Q10
Sıçan
Fracture healing
Coenzyme Q10
Rat
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aycan, A. (2018). Sıçan kırık iyileşmesi modelinde koenzim Q10 etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ortopedi ve Travmatoloji pratiğinde kırık çok sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. En hızlı şekilde kırık iyileşmesinin ve hastanın erken mobilizasyonunun sağlanması önem arz eder. Kırık iyileşmesi üzerine bir çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Koenzim Q10'in güçlü antioksidan özelliği ve kemik yapımını sağlayan hücreler üzerinde, kemik yapımı lehine olan etkileri nedeniyle bu çalışmada sıçan kırık modeli üzerinde araştırılmıştır. 36 adet sıçan kontrol grubu, intraperitoneal soya fasulyesi yağı verilen grup, 25mg/kg/gün dozunda soya fasulyesi yağında çözünmüş koenzim Q10 verilen grup ve 50mg/kg/gün dozunda soya fasulyesi yağında çözünmüş koenzim Q10 verilen grup olarak dörde ayrıldı. Ameliyat sonrası birinci günden itibaren soya fasulyesi yağı ve koenzim Q10 verilen gruplara 28 gün boyunca intraperitoneal olarak enjeksiyon yapıldı. Her grubun yarısı 14. günde sakrifiye edilerek erken dönemde radyolojik, histopatolojik ve immünohistokimyasal; diğer yarısı ise 28. günde sakrifiye edilerek radyolojik, histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak kırık kaynaması yönünden değerlendirildi. Düşük-yüksek doz koenzim Q10 verilen gruplar ile diğer gruplar arasında, kırık iyileşmesi yönünden; erken ve geç dönemde radyolojik ve histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgularda, istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
In Orthopedics and Traumatology practice fracture is a very common health problem. It is important to have the fastest recovery of fracture and early mobilization of the patient. Many studies have been done and many of ongoing studies continue on fracture healing. Because of the strong antioxidant properties of coenzyme Q10 and the effects of bone formation on cells that provide bone formation, this study was explored on a rat fracture model. 36 rats were put on groups of the soybean oil group, the coenzyme Q10 group dissolved in soybean oil at a dose of 25 mg / kg / day, the coenzyme Q10 group dissolved in soybean oil at a dose of 50 mg / kg / day and control group. From the first day of postop, injections were given intraperitoneally to soybean oil and coenzyme Q10 groups for 28 days. Half of each group sacrificed at 14th day for early period radiological, histopathologic and immunohistochemical fracture healing and rest of the groups individuals sacrificed at 28th day for radiological, histopathologic and immunohistochemical fracture healing evaluations. Between the groups given low-high-dose coenzyme Q10 and other groups, fracture healing was observed; There was no statistically significant difference between radiological and histopathological and immunohistochemical findings in early and late period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1394
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506121.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons