Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13915
Title: Türk tarih tezi ile Türk dil tezinin kavşağında Güneş-Dil Teorisi
Other Titles: Sun-Language Theory at the crossroads of the Turkish history and language thesis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü.
Demir, Gökhan Yavuz
Keywords: Güneş-Dil Teorisi
Türk tarih tezi
Türk dil tezi
Monogenesis teoriler
Dilin kaynağı
Sun-Language Theory
Thesis of Turkish history
Thesis of Turkish language
Monogenesis theories
Origin of language
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, G.Y. (2010). “Türk Tarih Tezi ile Türk Dil Tezinin kavşağında Güneş-Dil Teorisi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 385-396.
Abstract: Türkiye’nin modernleşme sürecinde hem çağdaşlaşma hem de ulusal kimliğin inşası açısından Türkçenin merkezî bir önemi vardır. Genç Türkiye Cumhuriyeti otuzlu yıllarda hem ulusal kimliğin inşası hem de çağdaşlaşma uğruna birçok devrimler yapmıştır. Cumhuriyet bu uğurda Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurmuş ve kongreler düzenlemiştir. Bu kongrelerde çağdaşlaşma ve ulusal kimliğin inşası için Türk tarih tezi ve Türk dil tezi geliştirilmiştir. Bu iki tez anlaşılmadan Türk modernleşmesinin hedefleri anlaşılamaz. Türk tarih ve Türk dil tezinin ruhunu en iyi yansıtan şeyse Üçüncü Türk Dili Kurultayı’nda geliştirilen Güneş-Dil Teorisi’dir. Bu makalede Türk modernleşmesine temel teşkil eden Türk tarih tezi ile Türk dil tezinin ruhunu en iyi yansıtan Güneş-Dil Teorisi ele alınmaya çalışılmıştır.
Turkish has a vital importance in Turkey’s modernization and nation building process. To reach that particular aim, Young Turkish Republic radically changed so many things in the thirties. The republic established Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti and Türk Dili Tetkik Cemiyeti and organized congresses, in which thesis of Turkish history and language was developed. It is not possible to understand the aim of Turkish modernization without grasping the meanings of those two particular thesis. We claim that it was Sun-Language Theory which reflects the spirit of those two thesis. In this article I will try to show the importance of Sun-Language Theory.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214376
http://hdl.handle.net/11452/13915
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_11.pdf285.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons